PIT-37 interaktywny - pit 37 formularz i inne druki PDF

PIT-37 interaktywny - pit-37 formularz

W serwisie Formularz PIT 37 dowiesz się wszystkiego, co każdy podatnik powinien wiedzieć na temat rozliczeń podatkowych; jest to swoista instrukcja PIT (wypełniania i składania formularzy podatkowych). To nowy, przyjazny użytkownikom serwis poświęcony tym, co dla każdego podatnika jest ważne - rozliczeniom podatkowym. Każdego podatnika czekają one co roku.

Korzystając z naszego serwisu podatkowego możesz zapoznać się z każdym aspektem rozliczeń pitów z Urzędem Skarbowym za rok 2017. W portalu zapoznasz się z wieloma interesującymi artykułami dotyczącymi druków PIT-37 formularz, czy innych formularzy podatkowych.

Korzystając z linku na górze strony możesz pobrać całkowicie darmowy program, który pomoże wypełnić Ci druk PIT 37. Z tą aplikacją wypełnienie tego druku będzie całkowicie bezproblemowe, łatwe i przejrzyste. To darmowy formularz pit 37 pdf - w pełni interaktywny plik do wypełnienia (i złożenia) online.

Nasz PIT-37 interaktywny w formie pdf to również szczegółowa instrukcja PIT 37, niezbędna do rozliczeń z Fiskusem.

 

Instrukcja PIT 37 - formularz wypełnij i złóż online!


Wypełnianie PIT-ów za 2017 rok, nie powinno stanowić już żadnego problemu po zapoznaniu się z treścią ciekawych i merytorycznych artykułów umieszczanych i redagowanych w tym portalu. A także dzięki ściągnięciu interaktywnego druku PIT 37 i innych druków pitów, które u nas są zawsze aktualne. A należy pamiętać by rozliczać się z Fiskusem zawsze na bieżącym formularzu podatkowym!

Zapraszamy do śledzenia strony. Zachęcamy do korzystania z tej swoistej kopalni wiedzy o rozliczeniach podatkowych z Urzędem Skarbowym, którą tu prezentujemy na wielu podstronach portalu.

Mamy nadzieję, że docenicie Państwo naszą pracę i z zadowoleniem będziecie śledzić treści pojawiające się w tym serwisie. Liczymy, że pomogą one Wam wypełnić druki pit 37, w tym - oczywiście - najpopularniejszy i najczęściej składany PIT-37 formularz.

Najlepszy i darmowy interaktywny program za pomocą którego możesz złożyć formularz PIT 37 bez problemu, jest do ściągnięcia na naszej stronie (link wyżej w obrazku). Polecamy!

Z wyrazami szacunku,

Redakcja portalu FORMULARZ PIT 37 .pl

 

Kto musi wypełnić formularz PIT 37?


Obowiązek złożenia deklaracji PIT za 2017 rok spoczywa na wszystkich podatnikach, którzy w trakcie 2017 r. osiągnęli przychody podlegające opodatkowaniu. Formularz PIT za 2017, jaki podatnik powinien dostarczyć do urzędu skarbowego, musi być adekwatny do rodzaju uzyskanych przychodów. Deklaracja złożona na niewłaściwym druku podatkowym, będzie musiała być skorygowana. Obecnie większość formularzy PIT można wysłać do urzędu skarbowego za pośrednictwem sieci internetowej. Dlatego do wypełnienia zeznania najlepiej wykorzystać interaktywny PIT 37 pdf. Podatek dochodowy od osób fizycznych jest świadczeniem pieniężnym opłacanym przez podatników osiągających przychody, które zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi (UPDOF) podlegają opodatkowaniu. Podatek dochodowy jest w Polsce podatkiem bezpośrednim, co oznacza, że podatnik odprowadza go bezpośrednio do organu podatkowego. Wszystkie pieniądze, które podatnicy wpłacają z tytułu podatku PIT za 2017 stanowią bezpośrednie wpływy do budżetu państwa, dlatego ich pobór jest tak istotny, a uchylanie się od opłacania podatku dochodowego może mieć bardzo nieprzyjemne konsekwencje.

Jak już wspomniano powyżej, podstawą do naliczenia podatku dochodowego jest przychód, zatem możemy przyjąć, że obowiązek rozliczenia się z fiskusem spoczywa na każdym podatniku, który w trakcie 2017 r. taki przychód osiągnął. Przy czym rozliczenie roczne 2017 nie obejmuje osób, które w ciągu mijającego roku osiągały tylko i wyłącznie przychody, które zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, zostały zwolnione z opodatkowania.

Przed przystąpieniem do wypełniania rocznej deklaracji podatkowej, trzeba poprawnie wybrać formularz PIT. Trzeba pamiętać, że każdy z druków podatkowych jest przeznaczony do rozliczania innego rodzaju przychodów.

Obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym formularza PIT-28 spoczywa na przedsiębiorcach, którzy zdecydowali się na opodatkowanie osiąganych przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ostateczny termin złożenia deklaracji za 2017 r. upływa 1 lutego 2018 r. (czwartek).

Na formularzu PIT-36 rozliczają się przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych, czyli wg skali 18 i 32%. Wypełnią go także podatnicy, którzy:

  • - poza przychodami w kraju osiągali także przychody za granicą,
  • - osiągali przychody tylko za pośrednictwem płatnika, ale są zobowiązani do rozliczenia przychodów uzyskanych przez niepełnoletnie dziecko,
  • - osiągali przychody tylko za pośrednictwem płatnika, ale chcą uwzględnić w deklaracji rocznej straty wykazane w rozliczeniach podatkowych za lata ubiegłe,
  • - są przedsiębiorcami i dodatkowo uzyskali przychody za pośrednictwem płatnika.

Ostateczny termin złożenia zeznania upływa w tym przypadku 30 kwietnia 2018 r.

Z formularza PIT-36L powinni skorzystać przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym. Tak samo jak w przypadku PIT-36, deklarację za 2017 r. trzeba dostarczyć do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2018 r.

Formularz PIT 37

PIT-37 formularz (druk PIT 37) jest najpopularniejszym z formularzy podatkowych, wypełniają go ci podatnicy, którzy wszystkie przychody opodatkowane na zasadach ogólnych osiągnęli za pośrednictwem płatnika. Trzeba jednak pamiętać, że przychody zagraniczne, obowiązek doliczenia dochodów dziecka lub chęć uwzględnienia w zeznaniu strat z lat ubiegłych, wyklucza możliwość rozliczenia się na druku PIT-37. W takiej sytuacji podatnik jest zobowiązany do wypełnienia formularza PIT-36. Druki PIT 37 trzeba dostarczyć fiskusowi do 30 kwietnia 2018 r.

W formularzu PIT-38 wykazujemy przychody z kapitałów pieniężnych, m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz udziałów w spółkach. Dochody z wymienionych źródeł są obciążone 19% podatkiem ryczałtowym. Deklaracja podatkowa na druku PIT-38 musi trafić do urzędu do 30 kwietnia 2018 r.

Ostatnim formularzem podatkowym, o którym trzeba wspomnieć, jest PIT-39. Wykazuje się w nim przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i innych praw majątkowych. Wysokość podatku, jaki trzeba odprowadzić od osiągniętego dochodu wynosi 19%, a ostateczny termin złożenia zeznania upływa 30 kwietnia 2018 r.

Wszystkie formularze podatkowe, które zostały wymienione powyżej, można wypełnić w pit-37 interaktywny pdf. Jest to darmowa aplikacja, która umożliwia bezproblemowe wygenerowanie zeznania oraz wysłanie gotowej deklaracji w formie elektronicznej. Do pobrania na górze strony! Zapraszamy!

 

Zmiany w drukach PIT za 2017 r.


Zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, podatnicy, którzy w trakcie roku podatkowego uzyskują przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, są zobowiązani do złożenia rocznej deklaracji PIT, w której obliczają wysokość zobowiązania podatkowego względem organów skarbowych. Zeznanie PIT składa się po zakończeniu roku podatkowego, przed upływem terminów, które zostały określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że deklaracje PIT za 2017 trzeba  będzie złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym w 2018 r.

Rodzaj formularza podatkowego, jaki powinien wypełnić podatnik, jest zależny od wybranego sposobu opodatkowania i od źródeł przychodów:

  • - formularz PIT-16 muszą złożyć podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie w formie karty podatkowej;
  • - formularz PIT-28 wypełniają osoby, które w 2017 r. opłacały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
  • - formularz PIT-36 jest przeznaczony dla osób, które naliczają podatek dochodowy zgodnie ze skalą podatkową, ale nie spełniają wymagań pozwalających na rozliczenie się na PIT-37 druk;
  • - formularz PIT 37 wypełniają podatnicy opłacający podatek progresywny, którzy uzyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych tylko i wyłącznie za pośrednictwem płatnika;
  • - formularz PIT-38 powinny wypełnić osoby, które w trakcie 2017 r. uzyskały przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw, które z nich wynikają bądź z tytułu objęcia udziałów/akcji w spółkach lub wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład o charakterze niepieniężnym innym niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa;
  • - formularz PIT-39 jest przeznaczony dla osób, które muszą rozliczyć przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Druki PIT 37

Uwaga! Ważna instrukcja PIT! Nie wszyscy podatnicy zdają sobie sprawę z tego, że wymienione formularze PIT oraz załączniki, które trzeba do nich dołączyć, są co roku modyfikowane. W związku z tym, jeżeli zdecydujemy się na wypełnienie tradycyjnych papierowych formularzy pit za 2017 r., musimy zwrócić uwagę na to czy druk, który posiadamy jest aktualny. Podczas rozliczania przychodów uzyskanych w 2017 r., powinniśmy skorzystać z druków obowiązujących w 2018 r., gdyż to właśnie w tym roku musimy dostarczyć fiskusowi nasze zeznanie.

Trzeba mieć świadomość, że złożenie deklaracji podatkowej na nieaktualnym formularzu będzie skutkowało koniecznością wypełnienia korekty. Żeby uniknąć takich komplikacji, warto rozważyć wysłanie zeznania w formie elektronicznej. Wypełniając rozliczenie roczne na druku: pit-37 interaktywny (do pobrania na górze strony - kliknij w zdjęcie, aby pobrać pit 37 pdf) będziemy mieć pewność, że wygenerowany formularz, który otrzyma od nas urząd skarbowy, będzie właściwy.

Aby wysłać deklarację podatkową przez Internet, nie trzeba posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Mimo że wymóg ten został zniesiony kilka lat temu, nie wszystkie osoby opłacające podatek dochodowy od osób fizycznych zdają sobie sprawę z tego, że rozliczenie uzyskanych przychodów w formie elektronicznej jest niezwykle łatwe i wygodne. Do autoryzacji wypełnionego zeznania PIT za 2017 r. potrzebne są jedynie dane autoryzujące. Są to: imię i nazwisko podatnika, data urodzenia, odpowiedni identyfikator podatkowy (NIP lub numer PESEL) oraz kwota przychodu wykazanego w deklaracji podatkowej za 2016 r. Osoby, które w 2016 r. nie osiągnęły żadnego przychodu również mogą rozliczyć się z fiskusem przez Internet. Wystarczy, że podczas autoryzacji jako kwotę przychodu wpiszą zero („0”).

 

Instrukcja PIT 37: Kto może skorzystać z kwoty wolnej od podatku w rozliczeniu PIT za 2017 r.?


Kwotą wolną od podatku nazywana jest wysokość dochodu, od którego podatnicy nie muszą odprowadzać podatku dochodowego od osób fizycznych. Polscy podatnicy korzystają z kwoty wolnej od wielu lat, jednak jej wysokość jest coraz częściej kwestionowana. W porównaniu do innych państw europejskich, wysokość dochodu, który w Polsce nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, jest relatywnie niska. Warto jednak wspomnieć, że są w Unii Europejskiej państwa, w których takie zwolnienie w ogóle nie obowiązuje.

Zgodnie z zapowiedziami nowego rządu, kwota wolna od podatku ma zostać zwiększona. Tymczasem w PIT za 2017 r., tak samo jak w latach ubiegłych, podatnicy mogą skorzystać z odliczenia w wysokości 3 091 zł. Warto pamiętać, że kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania obowiązuje tylko w przypadku opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych (wg skali 18 i 32%). Oznacza to, że mogą z niej skorzystać tylko i wyłącznie ci podatnicy, którzy rozliczają się z fiskusem na formularz pit 37 lub pit 36.

Podatnicy opłacający podatek progresywny są zobowiązani do odprowadzania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Podczas ustalania wysokości tych zaliczek, kwota wolna od podatku nie jest brana pod uwagę. Jej odliczenie ma miejsce dopiero podczas uzupełniania rocznej deklaracji podatkowej. Jeżeli okaże się, że podatek pobrany w trakcie roku przewyższa faktyczną wysokość zobowiązania podatkowego, podatnik otrzyma zwrot nadpłaconej kwoty. Poprawne wypełnienie rozliczenia rocznego jest bardzo ważne, gdyż dopiero po otrzymaniu zeznania fiskus dokona zwrotu podatku. Jeżeli chcemy uniknąć błędów, powinniśmy rozważyć wypełnienie deklaracji w interaktywnym druku PIT-37. Podatnicy, którzy składają rozliczenie podatkowe przez internet, mogą liczyć na szybszy zwrot.

 

To jedynie skrócona instrukcja PIT. Wypełnienie druków PIT będzie łatwiejsze, dzięki wiedzy zawartej w naszym serwisie. Zachęcamy do pobierania programu pit 37 pdf i do czytania artykułów w naszym serwisie!

 

PIT-37 formularz

© 2018 formularzpit37.pl