Formularz PIT 37 i inne druki PIT - instrukcja PIT 37 pdf

Formularz PIT 37 - instrukcja pit 37

W serwisie Formularz PIT 37 dowiesz się wszystkiego, co każdy podatnik powinien wiedzieć na temat rozliczeń podatkowych.

To nowy, przyjazny użytkownikom serwis poświęcony tym, co dla każdego podatnika jest ważne - rozliczeniom podatkowym. Każdego podatnika czekają one co roku.

Korzystając z naszego serwisu podatkowego możesz zapoznać się z każdym aspektem rozliczeń pitów z Urzędem Skarbowym za rok 2017. W portalu zapoznasz się z wieloma interesującymi artykułami dotyczącymi druków PIT-37, czy innych formularzy podatkowych.

Korzystając z linku na górze strony możesz pobrać całkowicie darmowy program, który pomoże wypełnić Ci druk PIT 37. Z tą aplikacją wypełnienie tego druku będzie całkowicie bezproblemowe, łatwe i przejrzyste.

Nasz PIT-37 interaktywny w formie pdf to również szczegółowa instrukcja, niezbędna do rozliczeń z Fiskusem.

Pity 2017 nie powinny stanowić już żadnego problemu po zapoznaniu się z treścią ciekawych i merytorycznych artykułów umieszcanych i redagowanych w tym portalu, a także dzięki ściągnięciu interaktywnego druku PIT 37 i innych druków pitów, które u nas są zawsze aktualne (a należy pamiętać by rozliczać się z Fiskusem na bieżącym formularzu podatkowym).

Zapraszamy do śledzenia strony i korzystania z tej swoistej kopalni wiedzy o rozliczeniach podatkowych z Urzędem Skarbowym, którą tu prezentujemy na wielu podstronach portalu.

Mamy nadzieję, że docenicie Państwo naszą pracę i z zadowoleniem będziecie śledzić treści pojawiające się w tym serwisie. Liczymy, że pomogą one Wam wypełnić PITY 2017, w tym - oczywiście - najpopularniejszy i najczęściej składany PIT-37 druk.

 

Najlepszy i darmowy interaktywny program do wypełnienia i złożenia formularza PIT 37 do ściągnięcia. Polecamy!

 

Z wyrazami szacunku,

Redakcja portalu FORMULARZPIT37.pl

 

Kto musi wypełnić PIT 37?

Obowiązek złożenia deklaracji PITY 2017 spoczywa na wszystkich podatnikach, którzy w trakcie 2017 r. osiągnęli przychody podlegające opodatkowaniu. Formularz pity 2017, jaki podatnik powinien dostarczyć do urzędu skarbowego, musi być adekwatny do rodzaju uzyskanych przychodów, a deklaracja złożona na niewłaściwym druku podatkowym, będzie musiała być skorygowana. Obecnie większość formularzy PIT można wysłać do urzędu skarbowego za pośrednictwem sieci internetowej, dlatego do wypełnienia zeznania najlepiej wykorzystać interaktywny PIT 37 pdf.

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest świadczeniem pieniężnym opłacanym przez podatników osiągających przychody, które zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi (UPDOF) podlegają opodatkowaniu. Podatek dochodowy jest w Polsce podatkiem bezpośrednim, co oznacza, że podatnik odprowadza go bezpośrednio do organu podatkowego. Wszystkie pieniądze, które podatnicy wpłacają z tytułu podatku PITY 2017 stanowią bezpośrednie wpływy do budżetu państwa, dlatego ich pobór jest tak istotny, a uchylanie się od opłacania podatku dochodowego może mieć bardzo nieprzyjemne konsekwencje.

Jak już wspomniano powyżej, podstawą do naliczenia podatku dochodowego jest przychód, zatem możemy przyjąć, że obowiązek rozliczenia się z fiskusem spoczywa na każdym podatniku, który w trakcie 2017 r. taki przychód osiągnął. Przy czym rozliczenie roczne 2017 nie obejmuje osób, które w ciągu mijającego roku osiągały tylko i wyłącznie przychody, które zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, zostały zwolnione z opodatkowania.

Przed przystąpieniem do wypełniania rocznej deklaracji podatkowej, trzeba poprawnie wybrać formularz PIT. Trzeba pamiętać, że każdy z druków podatkowych jest przeznaczony do rozliczania innego rodzaju przychodów.

Obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym formularza PIT-28 spoczywa na przedsiębiorcach, którzy zdecydowali się na opodatkowanie osiąganych przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ostateczny termin złożenia deklaracji za 2017 r. upływa 1 lutego 2018 r. (poniedziałek).

Na formularzu PIT-36 rozliczają się przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych, czyli wg skali 18 i 32%. Wypełnią go także podatnicy, którzy:

 • poza przychodami w kraju osiągali także przychody za granicą,
 • osiągali przychody tylko za pośrednictwem płatnika, ale są zobowiązani do rozliczenia przychodów uzyskanych przez niepełnoletnie dziecko,
 • osiągali przychody tylko za pośrednictwem płatnika, ale chcą uwzględnić w deklaracji rocznej straty wykazane w rozliczeniach podatkowych za lata ubiegłe,
 • są przedsiębiorcami i dodatkowo uzyskali przychody za pośrednictwem płatnika.

Ostateczny termin złożenia zeznania upływa w tym przypadku 2 mają 2018 r. (poniedziałek).

Z formularza PIT-36L powinni skorzystać przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym. Tak samo jak w przypadku PIT-36, deklarację za 2017 r. trzeba dostarczyć do urzędu skarbowego do 2 maja 2018 r.

PIT-37 formularz jest najpopularniejszym z formularzy podatkowych, wypełniają go ci podatnicy, którzy wszystkie przychody opodatkowane na zasadach ogólnych osiągnęli za pośrednictwem płatnika. Trzeba jednak pamiętać, że przychody zagraniczne, obowiązek doliczenia dochodów dziecka lub chęć uwzględnienia w zeznaniu strat z lat ubiegłych, wyklucza możliwość rozliczenia się na druku PIT-37. W takiej sytuacji podatnik jest zobowiązany do wypełnienia formularza PIT-36. Druki PIT 37 trzeba dostarczyć fiskusowi do 2 maja 2018 r.

W formularzu PIT-38 wykazujemy przychody z kapitałów pieniężnych, m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz udziałów w spółkach. Dochody z wymienionych źródeł są obciążone 19% podatkiem ryczałtowym. Deklaracja podatkowa na druku PIT-38 musi trafić do urzędu do 2 maja 2018 r.

Ostatnim formularzem podatkowym, o którym trzeba wspomnieć, jest PIT-39. Wykazuje się w nim przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i innych praw majątkowych. Wysokość podatku, jaki trzeba odprowadzić od osiągniętego dochodu wynosi 19%, a ostateczny termin złożenia zeznania upływa 2 maja 2018 r.

Wszystkie formularze podatkowe, które zostały wymienione powyżej, można wypełnić w pit-37 interaktywny pdf. Jest to darmowa aplikacja, która umożliwia bezproblemowe wygenerowanie zeznania oraz wysłanie gotowej deklaracji w formie elektronicznej. Do pobrania na górze strony! Zapraszamy!

 

Kto może skorzystać z kwoty wolnej od podatku w rozliczeniu PIT za 2017 r.?

Kwotą wolną od podatku nazywana jest wysokość dochodu, od którego podatnicy nie muszą odprowadzać podatku dochodowego od osób fizycznych. Polscy podatnicy korzystają z kwoty wolnej od wielu lat, jednak jej wysokość jest coraz częściej kwestionowana. W porównaniu do innych państw europejskich, wysokość dochodu, który w Polsce nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, jest relatywnie niska. Warto jednak wspomnieć, że są w Unii Europejskiej państwa, w których takie zwolnienie w ogóle nie obowiązuje. Zgodnie z zapowiedziami nowego rządu, kwota wolna od podatku ma zostać zwiększona, tymczasem w PIT za 2017 r., tak samo jak w latach ubiegłych, podatnicy mogą skorzystać z odliczenia w wysokości 3 091 zł.

Warto pamiętać, że kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania obowiązuje tylko w przypadku opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych (wg skali 18 i 32%). Oznacza to, że mogą z niej skorzystać tylko i wyłącznie ci podatnicy, którzy rozliczają się z fiskusem na formularzu pit 37 lub pit 36.

Podatnicy opłacający podatek progresywny są zobowiązani do odprowadzania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Podczas ustalania wysokości tych zaliczek, kwota wolna od podatku nie jest brana pod uwagę. Jej odliczenie ma miejsce dopiero podczas uzupełniania rocznej deklaracji podatkowej. Jeżeli okaże się, że podatek pobrany w trakcie roku przewyższa faktyczną wysokość zobowiązania podatkowego, podatnik otrzyma zwrot nadpłaconej kwoty. Poprawne wypełnienie rozliczenia rocznego jest bardzo ważne, gdyż dopiero po otrzymaniu zeznania fiskus dokona zwrotu podatku. Jeżeli chcemy uniknąć błędów, powinniśmy rozważyć wypełnienie deklaracji w interaktywnym druku PIT-37. Podatnicy, którzy składają rozliczenie podatkowe przez internet, mogą liczyć na szybszy zwrot.

 

Na jakich formularzach PIT 2017 można rozliczyć się z małżonkiem?

Małżonkowie mogą wypełnić wspólną deklarację podatkową PIT za 2017 r. pod warunkiem, że spełniają następujące wymagania:

 • podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że spędzili w Polsce więcej niż 183 dni w roku i/lub posiadają w Polsce centrum swoich interesów osobistych i/lub biznesowych,
 • pozostawali w związku małżeńskim przez cały 2017 r. (osoby, które wstąpiły w związek małżeński w trakcie 2017 r. nie mogą rozliczyć się w raz z małżonkiem),
 • posiadali wspólność majątkową przez cały 2017 r. (zmiana ustroju majątkowego w trakcie roku wyklucza możliwość wspólnego opodatkowania uzyskanych dochodów),
 • nie osiągali w trakcie 2017 r. przychodów opodatkowanych w sposób preferencyjny – podatkiem liniowym, kartą podatkową, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub podatkiem tonażowym (wyjątek stanowią przychody z najmu prywatnego opodatkowane ryczałtem),
 • nie później niż 2 maja 2018 r. złożyli wniosek o łączne opodatkowanie dochodów (wniosek ten składa się poprzez wybór sposobu opodatkowania na wspólnym formularzu podatkowym).

Wspólna deklaracja PITY 2017 może zostać złożona tylko i wyłącznie na formularzu PIT-36 i PIT-37, gdyż łączne opodatkowanie małżonków jest możliwe tylko wtedy, gdy opłacają oni podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

Małżonkowie składają wspólne zeznanie roczne 2017 na formularzu PIT-37, jeżeli każdy z nich:

 • wszystkie dochody opodatkowane podatkiem progresywnym uzyskał za pośrednictwem płatnika,
 • nie uzyskiwał dochodów poza granicami kraju,
 • nie ma obowiązku doliczania dochodów uzyskanych przez niepełnoletnie dziecko,
 • nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych,
 • nie prowadził działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych,
 • nie obniża uzyskanego dochodu o straty wykazane w deklaracjach podatkowych złożonych w latach ubiegłych.

Z druku PIT-37 skorzystają także małżeństwa, w których jedna z osób spełnia powyższe warunki, a druga nie uzyskała w trakcie 2017 r. żadnego przychodu.

Podatnicy, którzy nie mogą rozliczyć się z fiskusem na formularzu PIT 37 za 2017 r., będą musieli złożyć wspólne zeznanie podatkowe na druku PIT-36. Przypomnijmy, że na formularzu tym wykazujemy przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z działów specjalnych produkcji rolnej, które są opodatkowane wg skali. Ponadto, PIT-36 składają podatnicy, którzy:

 • w 2017 r. uzyskali przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy, od których podatnik sam odprowadzał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • w trakcie 2017 r. uzyskiwali przychody poza granicami kraju,
 • korzystają z kredytu podatkowego,
 • są zobowiązani do doliczenia dochodów uzyskanych przez niepełnoletnie dziecko,
 • obniżają uzyskany dochód o straty wykazane w zeznaniach podatkowych za lata ubiegłe.

Jeżeli jeden z małżonków nie osiągnął w 2017 r. żadnego przychodu, a drugi rozlicza się z fiskusem na formularzu PIT-36, wspólną deklarację trzeba złożyć także na druku PIT-36.

Wspólne opodatkowanie uzyskanych przychodów może przynieść podatnikom korzyści w postaci obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego. Warto jednak pamiętać, że wysokość podatku, jak trzeba odprowadzić na konto urzędu skarbowego ulega obniżeniu tylko w określonych sytuacjach. Niższy podatek zapłacimy, gdy dzięki wspólnemu opodatkowaniu unikniemy 32% stawki podatkowej lub zmniejszymy kwotę, od której trzeba odprowadzić 32% podatek.

Osoby, które będą rozliczać się wraz z małżonkiem po raz pierwszy, mogą czuć się trochę zagubione. Wbrew pozorom, wspólne opodatkowanie uzyskanych dochodów wcale nie jest takie trudne. Żeby ułatwić sobie cały proces, możemy wykorzystać do wypełnienia deklaracji pit-37 pdf interaktywny. W programie nie tylko wygenerujemy nasze zeznanie, ale również bezpiecznie wyślemy je do wskazanego urzędu skarbowego.

 

Zachęcamy do pobierania programu i do czytania artykułów w naszym serwisie!

© 2016 formularzpit37.pl