Czy spadek trzeba wykazać w PIT 2017?

 

Nabycie darowizny lub spadku wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnik nie musi odprowadzać podatku, jeżeli darowizna/spadek nie przekroczyły:

  • 9 637 zł – w przypadku I grupy podatkowej (wstępni, zstępni, małżonek, teściowie, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięć, synowa),

  • 7 276 zł – w przypadku II grupy podatkowej (zstępni rodzeństwa, zstępni pasierbów, małżonkowie pasierbów, rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa),

  • 4 902 zł – w przypadku III grupy podatkowej (pozostali).

Dodatkowo, w przypadku pierwszej grupy możliwe jest także skorzystanie z pełnego zwolnienia z podatku, pod warunkiem, że podatnik poinformuje urząd skarbowy o otrzymanej darowiźnie lub spadku w ciągu 6 miesięcy.

Trzeba zwrócić uwagę, że zarówno darowizny jak i spadki nie stanowią źródła przychodu. W związku z tym nie są one obciążone podatkiem dochodowym od osób fizycznych, lecz podatkiem od darowizn i spadków. Z tego powodu nie należy wykazywać spadku w wypełniając rozliczenie roczne 2017.

Deklaracja PIT za 2017 rok powinna uwzględniać jedynie te przychody, które pochodziły ze źródeł wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem nie ma możliwości łącznego opodatkowania spadku/darowizny i dochodów uzyskanych w związku z wykonywaną pracą lub prowadzoną działalnością gospodarczą.

W zeznaniu rocznym podatnik może uwzględnić darowizny, jednak nie chodzi tu o darowizny otrzymane lecz przekazane. Od uzyskanego dochodu można w PIT 2017 odjąć darowizny na:

  • cele krwiodawstwa,

  • cele kultu religijnego,

  • cele pożytku publicznego,

  • działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła Katolickiego (lub innych kościołów).

Ponadto, możliwe jest także przekazanie 1% należnego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). 1% zostanie przesłany wskazanej organizacji pod warunkiem, że podatnik ureguluje zobowiązanie podatkowe.

© 2018 formularzpit37.pl