Do kiedy należy złożyć PIT-12?

 

Podatnicy, którzy w trakcie danego roku podatkowego uzyskiwali dochody, opodatkowane na zasadach ogólnych, tylko za pośrednictwem jednego płatnika, nie muszą samodzielnie wypełniać deklaracji PIT 2017. Mogą oni skorzystać z możliwości rozliczenia dochodów przez płatnika, pod warunkiem, że nie chcą wypełnić zeznania rocznego:

  • wraz z małżonkiem,

  • w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Trzeba mieć na uwadze, że jeżeli płatnik wypełniając zeznanie roczne za podatnika, nie odejmie od dochodu i/lub podatku ulg i odliczeń, które mogłyby w znaczny sposób obniżyć wysokość zobowiązania podatkowego.

Osoby, które chcą żeby zeznanie roczne 2017 wypełnił za nie płatnik, powinny przekazać mu wypełniony formularz PIT-12. Ostateczny termin złożenia tego druku upływa 10 stycznia 2017 r. Jeżeli płatnik nie otrzyma do tego czasu PIT-12, podatnik będzie musiał wypełnić deklarację podatkową samodzielnie.

W formularzu PIT-12 można wskazać faktyczną wysokość kosztów uzyskania przychodów, które zostały udokumentowane imiennymi biletami okresowymi na środki transportu publicznego, oraz wysokość zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które wcześniej zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu. Obie te kwoty płatnik będzie musiał uwzględnić podczas rozliczania dochodów podatnika. Podatnik, który nie wypełnia formularzy podatkowych samodzielnie, zamiast PIT-11 otrzyma od płatnika formularz PIT-40. Płatnik ma obowiązek przekazać podatnikowi druk PIT-40 do 2 marca 2017 r.

Osoby, które mają możliwość odliczenia w zeznaniu strat wykazanych w latach ubiegłych, nie mogą rozliczyć się za pośrednictwem płatnika. Z taką samą sytuacją mamy do czynienia w przypadku podatników mających obowiązek uwzględnienia w własnym zeznaniu dochodów osiągniętych przez niepełnoletnie dziecko. W obu powyższych przypadkach, do wypełnienia deklaracji warto wykorzystać pit 2017 program, który umożliwi nam szybkie i bezproblemowe obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego.

© 2018 formularzpit37.pl