Jakie dochody można wykazać w formularzu PIT-37?

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz PIT-37 i PIT-36 służą do rozliczania dochodów opodatkowanych zgodnie z obowiązującą skalą podatkową. Skala ta przewiduje istnienie dwóch stawek podatku dochodowego od osób fizycznych - 18 i 32%. 18% podatek jest pobierany od rocznego dochodu, który nie przekroczył 85 528 zł, natomiast stawka 32%, jest stosowana dla nadwyżki ponad 85 528 zł.

Mimo że dochody wykazywane w pit 37 i PIT-36 podlegają opodatkowaniu na tych samych zasadach, formularze te nie mogą być stosowane zamiennie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, druk PIT 37 jest przeznaczony do obliczania wysokości zobowiązania podatkowego tylko od tych dochodów, które zostały osiągnięte za pośrednictwem płatnika. Osoby, które w 2017 r. uzyskały dochody opodatkowane na zasadach ogólnych za pośrednictwem płatnika i bez tego pośrednictwa, nie będą mogły skorzystać z formularza PIT-37. W takiej sytuacji wszystkie osiągnięte dochody będą musiały być wykazane w druku PIT-36. Z PITu 37 nie skorzystają również osoby, które są zobowiązane do uwzględnienia w deklaracji dochodów uzyskanych przez niepełnoletnie dziecko.

Jak już wcześniej wspomniano, w uzyskiwaniu dochodów wykazanych w PIT-37 musi pośredniczyć płatnik. Płatnikiem jest podmiot odpowiedzialny za ustalanie wysokości oraz terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy. Funkcję tę pełni zazwyczaj pracodawca bądź zleceniodawca.

Wśród dochodów, które powinny zostać rozliczone na formularzu PIT-37, możemy wymienić:

  • wynagrodzenia ze stosunku służbowego/stosunku pracy/spółdzielczego stosunku pracy,
  • wynagrodzenia z pracy nakładczej,
  • krajowe emerytury, świadczenia i zasiłki przedemerytalne,
  • krajowe renty,
  • zasiłki pieniężne,
  • przychody z umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło),
  • stypendia,
  • przychody z praw autorskich oraz innych praw o charakterze majątkowym,
  • przychody z kontraktów managerskich.

- Formularz PIT 37 a dochody -

© 2018 formularzpit37.pl