Druk PIT 37 - jak przekazać 1% podatku na OPP?

Prawo do przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP) przysługuje podatnikom, którzy opłacają podatek dochodowy w formie:

 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
 • podatku liniowego (PIT-36L),
 • podatku progresywnego (PIT-36 i  druk PIT 37),
 • zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z kapitałów pieniężnych (PIT-38),
 • zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub innych praw majątkowych (PIT-39).

Żeby fiskus przesłał 1% naszego podatku OPP wystarczy wypełnić wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wniosek ten znajduje się na końcu każdego z formularza podatkowego. Pieniądze zostaną przesłane organizacji tylko wtedy, gdy podatnik w odpowiednich polach wpisze:

 • numer wybranej organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
 • wnioskowaną kwotę (nie może być ona wyższa nić 1% należnego podatku dochodowego za 2017 r., ale może być niższa; istotne jest także prawidłowe zaokrąglenie – do pełnych dziesiątek groszy w dół).

Osoby, które zdecydowały się na przekazanie 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego, mogą wskazać cel szczegółowy, na jaki ma zostać przeznaczona wnioskowana kwota. Ponadto możliwe jest także podanie informacji uzupełniających (np. numeru telefonu, adresu e-mail) oraz wyrażenie zgody na podanie organizacji imienia, nazwiska, adresu oraz przekazanej kwoty. Wypełnienie tych pól nie jest obowiązkowe, darowizna zostanie przekazana, jeśli podatnik wskaże numer organizacji w KRS i wnioskowaną kwotę.

1% na OPP nie należy mylić z darowizną na cele pożytku publicznego. Przypomnijmy, że w ramach 6% limitu podatnicy mogą odliczyć od podstawy do opodatkowania dokonane darowizny na cele pożytku publicznego, cele krwiodawstwa i cele kultu religijnego. Darowizny te muszą zostać odpowiednio udokumentowane. Przekazanie 1% na rzecz OPP polega na faktycznym przekazaniu 1% opłaconego podatku dochodowego na konto wskazanej organizacji pożytku publicznego. Podatnik nie osiąga w ten sposób żadnych korzyści podatkowych, gdyż jego zobowiązanie podatkowe nie zostaje w żaden sposób umniejszone. 

Trzeba mieć na uwadze, że wnioskowana kwota zostanie przekazana OPP tylko wtedy, gdy podatnik opłaci podatek dochodowy w ciągu 2 miesięcy od momentu, gdy złożył druki PITY 2017. Fiskus nie wyśle organizacji pożytku publicznego 1% podatku, jeżeli:

 • zobowiązanie podatkowe nie zostanie uregulowane,
 • podatnik posiada zaległości podatkowe, 
 • druk PIT 37 za 2017 r. został złożony po terminie.

Trzeba pamiętać, że ostateczny termin złożenia deklaracji upływa:

 • 1 lutego 2018 r. (poniedziałek) – formularz PIT-28,
 • 2 maja 2018 r. (poniedziałek) – formularz PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

Podczas wybierania organizacji pożytku publicznego, której przekażemy 1% podatku, warto zwrócić uwagę, że o darowizny tego typu mogą ubiegać się tylko i wyłącznie te organizacje, które posiadają status OPP. Jeżeli organizacja prowadzi działalność z zakresu pożytku publicznego, ale nie ma statusu OPP, przekazanie 1% na jej rzecz nie będzie możliwe. Jeśli chcemy się upewnić czy wybrana organizacja może otrzymać 1% podatku, powinniśmy sprawdzić stronę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. To właśnie tam, w połowie grudnia każdego roku, zamieszkana jest lista organizacji pożytku publicznego, które mogą obiegać się o 1% podatku.

Podatnicy, którzy chcą przekazać 1% podatku na rzecz OPP, mogą rozliczyć się z fiskusem w formie elektronicznej. Jeżeli do wypełnienie zeznania podatkowego wykorzystamy bezpłatną aplikację do wypełniania - pit-37 interaktywny PDF, będziemy mieć pewność, że poprawnie obliczyliśmy wysokość zobowiązania podatkowego i 1% podatku, który trafi do wskazanej organizacji pożytku publicznego.

Program do pitów można ściągnąć z naszej strony internetowej. Po więcej ciekawych informacji odsyłamy do serwisu PIT 37 DRUK. Zachęcamy do regularnego korzystania.

© 2018 formularzpit37.pl