e-Deklaracje 2017: co oznacza status 200?

 

Wielu podatników nie składa rozliczenia podatkowego przez Internet, ponieważ wydaje mi się to dużo bardziej skomplikowane, niż wypełnienie tradycyjnych papierowych druków podatkowych. Takie myślenie jest oczywiście niezgodne z prawdą, gdyż w rzeczywistości wypełnienie i wysłane deklaracji w formie elektronicznej jest zdecydowanie łatwiejsze i zajmuje mniej czasu.

Do wypełnienia formularzy podatkowych warto wykorzystać PIT 37 interaktywny druk, będący darmową aplikacją komputerową, która umożliwia uzupełnienie wszystkich niezbędnych druków:

  • w formie interaktywnych formularzy PIT,

  • za pomocą kreatora zeznania.

Rozliczenie w kreatorze polega na udzielaniu odpowiedzi na wyświetlane pytania. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi program sam generuje odpowiednie formularze i załączniki.

Po wypełnieniu druków można przejść do wysyłania zeznania. Aby wysłać e-deklaracje 2017 konieczne jest podanie danych autoryzujących – imienia, nazwiska, daty urodzenia, identyfikatora podatkowego oraz kwoty przychodu z ubiegłego roku. Dokumenty, które zostały przyjęte przez system otrzymują indywidualny numer referencyjny, a następnie są poddawane weryfikacji formalnej.

Zeznanie roczne 2017, które zostanie zweryfikowane pozytywnie, otrzymuje status 200. Status ten oznacza, że przetwarzanie dokumentu zostało zakończone poprawnie i możliwe jest pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Deklaracje posiadające status 200 zostają przekazane do urzędu skarbowego, który został wpisany w formularzu podatkowym. W przypadku składania korekty status 200 również będzie oznaczał jej pozytywną weryfikację i przesłanie do urzędu.

Trzeba pamiętać, że UPO jest jedynym dokumentem potwierdzającym poprawne i terminowe złożenie zeznania podatkowego za 2017 r. Dlatego tak ważne jest, aby przechowywać je aż do momentu przedawnienia (31 grudnia 2020 r.). Ze względu na to, że sprzęt komputerowy może się popsuć lub ulec awarii, zalecane jest wydrukowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

DRUKI PIT 37 to nowoczesny serwis poświęcony w całości rozliczeniom podatkowym. Zapraszamy do korzystania z wiedzy zawartej w tym serwisie.

 

DRUKI PIT 37

© 2018 formularzpit37.pl