e-Deklaracje 2017: do czego służy numer referencyjny?

 

Wysyłanie e-deklaracji jest procesem kilkuetapowym. Najpierw trzeba wypełnić wszystkie niezbędne druki. Podatnicy mogą skorzystać z interaktywnych formularzy podatkowych lub wygenerować zeznanie za pomocą kreatora. Z obu wymienionych opcji można skorzystać można skorzystać instalując na dysku komputera darmowy program do pitów 2017.

Po zweryfikowaniu poprawności wypełnienia zeznania można przystąpić do wysyłki. Aby deklaracji została przekazana do urzędu, konieczne jest podanie danych autoryzujących – imienia i nazwiska, daty urodzenia, właściwego identyfikatora podatkowego (NIP lub PESEL) oraz kwoty przychodu, która została wykazana w rozliczeniu za rok ubiegły. Wszystkie wymienione dane muszą być ze sobą zgodne, w przeciwnym razie e-deklaracja za 2017 rok nie zostanie przyjęta przez system.

Gdy dokumenty zostaną wysłane, system automatyczne nada im indywidualny numer referencyjny. Na podstawie tego numeru będzie można później sprawdzić status deklaracji. Trzeba pamiętać, że zeznanie zostało przyjęte przez system i przekazane do wskazanego urzędu skarbowego tylko wtedy, gdy po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej otrzymało status 200. Każdy inny numer statusu oznacza, że wystąpiły jakieś problemy lub nieprawidłowości i konieczne będzie ponowne przesłanie formularzy.

Jedynym dokumentem potwierdzającym, że rozliczenie roczne 2017, wysłane za pośrednictwem sieci internetowej, zostało złożone poprawnie jest Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO). UPO jest generowane przez system w momencie, gdy dokumentom został nadany status 200. Data, które widnieje na potwierdzeniu jest datą złożenia deklaracji. Ze względu na to, że nie ma innych dokumentów, które potwierdzałyby terminowe rozliczenie się z fiskusem, zalecane jest wydrukowanie UPO i przechowywanie go aż do momentu, w którym zobowiązanie wynikające ze złożonego zeznania ulegnie przedawnieniu. Rozliczenia za 2017 r. przedawniają się 31 grudnia 2020 r.

© 2018 formularzpit37.pl