Formularz PIT 37: Czym różni się podatek liniowy od progresywnego?

Podatek dochodowy od osób fizycznych może mieć różną formę. Sposób opodatkowania uzyskiwanych przychodów jest zależny od ich źródła, a także, w niektórych przypadkach, od preferencji podatnika. Wśród rodzajów podatku dochodowego możemy wymienić:

 • kartę podatkową,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatek liniowy,
 • podatek progresywny,
 • ryczałt od dochodów z kapitałów pieniężnych,
 • ryczałt od dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i innych praw majątkowych.

Powyższe formy podatku charakteryzują się różnymi stawkami podatkowymi. Wypełniając formularz PIT 2017 podatnik powinien naliczyć podatek dochodowy w sposób właściwy dla rodzaju osiągniętych przychodów.

Podatek progresywny jest najczęściej stosowaną formą podatku dochodowego odo osób fizycznych. Wysokość zobowiązania podatkowego jest obliczana zgodnie z następującą skalą podatkową:

 

Dochód do opodatkowania

Stawka podatkowa

do 85 528 zł

18% podstawy do opodatkowania – kwota zmniejszająca podatek (556,02 zł)

powyżej 85 528 zł

14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

Podatnicy opłacający podatek progresywny rozliczają się z fiskusem na dwóch formularzach: PIT-37 i PIT-36. Mimo że sposób naliczania podatku jest taki sam, trzeba pamiętać, że druków tych nie można stosować zamiennie.

Formularz PIT 37 jest przeznaczony dla osób, które uzyskiwały przychody opodatkowane wg skali tylko i wyłącznie za pośrednictwem płatnika. Dodatkowo podatnicy rozliczający się na druku PIT-37 nie mogą:

 • prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych,
 • doliczać dochodów uzyskanych przez niepełnoletnie dziecko,
 • uwzględniać w zeznaniu rocznym strat wykazanych w deklaracjach podatkowych za lata ubiegłe.

Z formularza PIT-36 korzystają podatnicy, którzy w trakcie 2017 r. prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych. Ponadto, na druku PIT-36 rozliczą się także osoby, które:

 • uzyskały przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy, od których opłacały samodzielnie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • uzyskiwały przychody poza granicami kraju,
 • korzystają z tzw. kredytu podatkowego,
 • doliczają dochody uzyskane przez niepełnoletnie dziecko,
 • uwzględniają w deklaracji straty wykazane w latach ubiegłych.

Ostateczny termin złożenia zeznania podatkowego na formularzu PIT-36 i PIT 37 upływa 2 maja 2018 r. Rozliczenie można dostarczyć do urzędu skarbowego w formie papierowej lub w formie elektronicznej. Osoby, które preferują wysłanie deklaracji za pośrednictwem sieci internetowej, mogą wykorzystać do wypełnienia wszystkich niezbędnych druków program pit 2017, interaktywny druk pit-37.

Podatek liniowy, jak sama nazwa wskazuje, charakteryzuje się liniową stawką podatkową. Oznacza to, że stosowana stawka podatku nie zmienia się wraz ze wzrostem dochodu do opodatkowania. Aktualna stawka podatku liniowego wynosi 19%. Z tej formy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą skorzystać podatnicy prowadzący:

 • pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • działy specjalne produkcji rolnej.

Ze względu na to, że podatek liniowy jest uznawany za preferencyjną formę opodatkowania, osoby, które chcą z niego skorzystać, muszą złożyć w urzędzie skarbowym odpowiednie oświadczenie. Żeby w danym roku podatkowym opłacać podatek liniowy, oświadczenie to powinno zostać przekazane fiskusowi nie później niż 20 stycznia.

Podatnicy, którzy zdecydowali się na opodatkowanie uzyskiwanych przychodów podatkiem liniowym, składają w urzędzie skarbowym formularz PIT-36L. Ostateczny termin dostarczenia deklaracji podatkowej za 2017 r. upływa 2 maja 2018 r. (poniedziałek). Zeznanie na druku PIT-36L można wysłać za pośrednictwem sieci internetowej. Osoby, którym zależy na szybkim i bezproblemowym obliczeniu wysokości zobowiązania podatkowego i bezpiecznym wysłaniu gotowej deklaracji do urzędu, powinny rozważyć skorzystanie z PITy 2017 program. Ten interaktywny formularz pi-37 oczywiście do pobrania na naszej stronie.

A nowe informacje dotyczące rozliczeń podatkowych pojawiają się zawsze w serwisie FORMULARZ PIT 37. Zapraszamy serdecznie do korzystania z portalu.

© 2018 formularzpit37.pl