Jak sprawdzić czy e-deklaracja za 2017 r. została wysłana poprawnie?

 

Każde zeznanie PIT 2017, które zostało wysłane w formie elektronicznej, otrzymuje indywidualny numer referencyjny. Na podstawie tego numeru można następnie sprawdzić jaki status posiada nasza e-deklaracja. Status jest nadawany po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej formularzy, które zostały przesłane do systemu. Tylko status 200 oznacza, że rozliczenie zostało przyjęte przez system i przekazane do wskazanego urzędu skarbowego. Otrzymanie innego statusu oznacza, że nasz pit za 2017 rok nie został wysłany.

Po nadaniu dokumentom statusu 200 system automatycznie generuje tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). UPO jest jedynym dokumentem potwierdzającym poprawne rozliczenie się z fiskusem, a data, która się na nim znajduje jest uznawana za datę złożenia zeznania. Ponieważ poza UPO nie ma innych dowodów na to, że faktycznie wypełniliśmy obowiązek względem organów skarbowych, powinniśmy je wydrukować i przechowywać aż do momentu, w którym zobowiązanie podatkowe, wynikające ze złożonej deklaracji, ulegnie przedawnieniu. Okres przedawnienia trwa pięć lat, a jego bieg rozpoczyna się po zakończeniu roku, w którym złożone zostało rozliczenie. Zatem formularze PIT za 2017 r. przedawnią się dopiero 31 grudnia 2020 r.

Jeżeli zależy nam na szybkim i bezproblemowym wypełnieniu zeznania i wysłaniu go do urzędu za pośrednictwem sieci internetowej, powinniśmy zainstalować na komputerze PITy 2017 program. Jest to darmowa aplikacja, która umożliwia wypełnienie wszystkich niezbędnych formularzy przy pomocy kreatora. Kreator sam uzupełni poszczególne pola formularza na podstawie odpowiedzi, których udzielimy na zadawane pytania. Taki sposób rozliczania osiągniętych dochodów pozwala na zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędów oraz wystąpienia braków, a także pozwala na znaczne skrócenie czasu jaki trzeba poświęcić na obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego.

© 2018 formularzpit37.pl