Jak złożyć PIT przez Internet?

 

Wielu podatników nie korzysta z możliwości rozliczenia się z urzędem skarbowym za pośrednictwem sieci internetowej, ponieważ wydaje im się, że złożenie zeznania w formie elektronicznej jest skomplikowane. Nic bardziej mylnego. Aby złożyć formularze PIT 2017 przez Internet wystarczy postępować zgodnie z przedstawionymi poniżej punktami.

 

  1. Wypełnianie formularzy podatkowych

Niezależnie od tego w jaki sposób rozliczamy się z fiskusem, musimy pamiętać o złożeniu w urzędzie skarbowym wszystkich niezbędnych druków. Zeznanie elektroniczne możemy wypełnić w formie interaktywnych formularzy podatkowych lub korzystając z kreatora dostępnego w pity 2017 program, który przeprowadzi nas przez proces wypełniania zeznania krok po kroku.

 

  1. Wysyłanie e-deklaracji

Aby wysłać deklarację przez Internet nie trzeba posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Identyfikacja podatnika w systemie jest przeprowadzana na podstawie danych używanych do autoryzacji zeznania – imienia, nazwiska oraz daty urodzenia, a także identyfikatora podatkowego (NIP lub PESEL) i kwoty przychodu wykazanej w rozliczeniu podatkowym za rok ubiegły. Wszystkie wymienione informacje muszą być ze sobą zgodne, w przeciwnym razie deklaracja nie zostanie przyjęta przez system. Elektroniczne formularze PIT można przesłać do urzędu wskazanego w zeznaniu bezpośrednio z PIT 2017 program, ponieważ aplikacja ta została zsynchronizowana z systemem e-Deklaracje, służącym do obsługi zeznań elektronicznych.

 

  1. Urzędowe poświadczenie odbioru

Jedynym dokumentem potwierdzającym złożenie rozliczenia z pośrednictwem sieci internetowej, jest urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Po wysłaniu e-deklaracji należy poczekać na jej weryfikację. Jeżeli system nie wykryje żadnych braków lub błędów, wygenerowane zostanie urzędowe poświadczenie odbioru potwierdzające terminowe i poprawne złożenie rocznej deklaracji podatkowej w urzędzie skarbowym. UPO należy wydrukować i przechowywać aż do momentu, gdy zeznanie ulegnie przedawnieniu.

© 2018 formularzpit37.pl