Jakie warunki trzeba spełnić, aby korzystać z podatku liniowego?

 

Podatek liniowy, nazywany także podatkiem płaskim, jest wprost proporcjonalny do podstawy, od której jest naliczany. Aktualna stawka tego podatku wynosi 19% i jest niezależna od wysokości osiągniętego dochodu.

Opodatkowanie w formie podatku liniowego mogą wybrać przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w obszarze innym niż działalność rolnicza. Z podatku liniowego nie mogą skorzystać osoby fizyczne, które osiągają dochody za pośrednictwem płatnika. Zobowiązane są one opłacać podatek progresywny wg obowiązującej skali podatkowej (18 i 32%) a dochody, w zależności od sytuacji, rozliczać na formularzu PIT-36 lub PIT-37 za 2017 rok.

Jeżeli przedsiębiorca nie zadeklaruje wyboru innej formy naliczania podatku dochodowego, wszystkie dochody, osiągnięte w ramach prowadzonej przez niego działalności, zostaną opodatkowane na zasadach ogólnych. W związku z tym, jeżeli chcemy opłacać podatek liniowy, musimy poinformować o tym organy podatkowe. W tym celu powinniśmy złożyć w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania.

Termin złożenia zawiadomienia jest zależny od sytuacji podatnika. Osoby, które już prowadzą działalność gospodarczą i opłacają podatek na zasadach ogólnych (rozliczany na formularzu PIT-36, a nie PIT 37), mogą dokonać zmiany tylko do 20 stycznia każdego roku. Podatnicy, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności, powinni poinformować urząd o wyborze podatku liniowego na dzień przed rozpoczęciem działalności i nie później niż w dniu, w którym uzyskali pierwszy przychód.

Sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana w przypadku osób, które wcześniej były zatrudnione na umowę o pracę i wypełniały pit37, a następnie zrezygnowały z tego zatrudnienia na rzecz własnej działalności w tym samym obszarze. W takiej sytuacji w pierwszym roku prowadzenia działalności nie ma możliwości opłacania podatku liniowego, podatnik może wybrać tę formę naliczania podatku dochodowego dopiero w kolejnym roku.

© 2018 formularzpit37.pl