Jakie warunki trzeba spełnić żeby złożyć e-Deklarację?

 

Od kilku lat podatnicy mogą składać rozliczenie pit 2017 w formie elektronicznej. Wśród formularzy podatkowych, które można wysłać do urzędu skarbowego, bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego, możemy wymienić:

 • PIT-16A – karta podatkowa,

 • PIT-19A – zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych,

 • PIT-28 – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

 • PIT-36 – podatek progresywny (naliczany wg skali podatkowej),

 • PIT-36L – podatek liniowy,

 • PIT-37 – podatek progresywny (naliczany wg skali podatkowej),

 • PIT-38 – podatek od dochodów o charakterze kapitałowym,

 • PIT-39 – podatek od dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 2008 r.

Aby rozliczyć się z fiskusem bez konieczności wychodzenia z domu, nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych warunków, wystarczy posiadać komputer z dostępem do sieci internetowej i zainstalować na nim program PIT 2017. Trzeba jednak pamiętać, że obowiązek posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, został zastąpiony przez konieczność podania danych autoryzujących, które wykorzystywane są do identyfikacji podatnika w systemie e-Deklaracje. Do danych autoryzujących zalicza się:

 • imię i nazwisko podatnika,

 • datę urodzenia,

 • identyfikator podatkowy:

  • NIP – w przypadku osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą,

  • PESEL – w przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i objęte są rejestrem PESEL,

 • kwotę przychodu wykazaną w deklaracji podatkowej za rok poprzedni.

Zgodność wszystkich powyższych danych jest niezbędna do wysłania formularzy PIT przez Internet. Jeżeli nie będą one ze sobą zgodne, zeznanie zostanie odrzucone przez system.

Najczęstszym problemem podczas wypełniania e-Deklaracji jest podanie poprawnej kwoty przychodu z zeszłego roku. Jeśli nie jesteśmy w stanie jej określić, będziemy zmuszeni do złożenia tradycyjnego papierowego formularza PIT 2017. Należy pamiętać, że jeżeli w roku ubiegłym nie wykazaliśmy żadnego przychodu, powinniśmy jako kwotę przychodu wskazać zero.

© 2018 formularzpit37.pl