Kiedy dołączyć do zeznania PIT/UZ?

 

Ulga prorodzinna jest uznawana za najważniejszą z ulg podatkowych, ponieważ jest odliczana bezpośrednio od podatku. Od zeszłego roku podatnicy korzystają z ulgi na dzieci na nowych zasadach. Zmieniły się nie tylko kwoty, jakie można odliczyć w ramach ulgi, ale również warunki, jakie trzeba spełnić żeby móc dokonać odliczenia. Zgodnie z nowymi przepisami z ulgi prorodzinnej mogą w PIT 2017 skorzystać podatnicy, którzy w trakcie danego roku podatkowego wychowywali dzieci, jednak przypadku pierwszego dziecka prawo do ulgi jest zależne od stanu cywilnego i rocznego dochodu. Wysokość ulgi wzrasta wraz ze wzrostem liczby wychowywanych dzieci (dawniej kwota przysługująca na każde dziecko była taka sama).

Podczas rozliczania dochodów osiągniętych w 2017 r. podatnicy po raz pierwszy skorzystają z nowego załącznika – PIT/UZ. Jest to druk przeznaczony dla osób rozliczających ulgę na dzieci, zatem dołącza się go jedynie do formularzy PIT-36 i PIT-37. PIT/UZ trzeba wypełnić, gdy niemożliwe było odliczenie ulgi prorodzinnej w pełnej wysokości. Wprowadzone zmiany w przepisach zakładają, że w takiej sytuacji urząd skarbowy dokona zwrotu niewykorzystanej kwoty. Przy czym kwota zwrotu nie może być wyższa niż suma składek na ubezpieczenie zdrowotne, odliczonych w PIT-36/PIT-37, umniejszona o ewentualne składki odjęte w PIT-28 i/lub PIT-36L.

Trzeba pamiętać, że wprowadzenie nowego załącznika nie zwalnia podatników z wypełniania PIT/O. Zatem osoby, które nie wykorzystały w całości ulgi na dzieci będą musiały dołączyć do zeznania zarówno PIT/O jak i PIT/UZ. Do poprawnego wypełnienia PIT/UZ można wykorzystać darmowy program PIT 2017, dzięki czemu będziemy mieć pewność, że nie popełniliśmy żadnych błędów, które mogłyby skutkować koniecznością złożenia korekty i opóźniłyby wypłacenie zwrotu.

 

© 2018 formularzpit37.pl