Kiedy niepełnoletnie dziecko składa PIT 2017 samodzielnie?

 

Jeżeli niepełnoletnie dziecko osiągnęło dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, konieczne może okazać się doliczenie go do dochodów uzyskanych przez rodzica. Podatnik rozliczający dochody dziecka jako zeznanie roczne 2017 powinien złożyć formularz PIT-36 oraz załącznik PIT/M. Jeżeli dochody rodzica nie są opodatkowane na zasadach ogólnych, do formularza, w którym rozlicza on własne dochody, trzeba dołączyć PIT-36 oraz PIT/M i wykazać w nich tylko dochody dziecka. Podatnik, który w danym roku nie osiągnął żadnych dochodów również będzie musiał dokonać rozliczenia za dziecko, w takiej sytuacji jego deklaracja (PIT-36 + PIT/M) będzie uwzględniała jedynie dochody uzyskane przez niepełnoletniego.

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie dochody muszą być rozliczane przez rodzica. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dochody ze:

  • stypendiów,

  • umowy o pracę,

  • umowy zlecenia,

  • umowy o dzieło,

  • rzeczy, które zostały oddane niepełnoletniemu do samodzielnego użytku,

rozlicza się oddzielnie. Zatem trzeba wypełnić oddzielny formularz PIT-36 lub PIT-37. Ze względu na to, że osoba, która nie ukończyła 18 roku życia nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, zeznanie podpisuje rodzic. Jednak wszystkie dane, które są w nim zawarte (identyfikator podatkowy, dane identyfikacyjne i adresowe), są danymi dziecka, a nie rodzica.

Samodzielnie rozliczą się także osoby niepełnoletnie, które wstąpiły w związek małżeński, gdyż zmiana stanu cywilnego sprawia, że nabyły one pełną zdolność do czynności prawnych. W takiej sytuacji dziecko ma obowiązek złożyć własny pit 2017 niezależnie od tego z jakiego źródła pochodziły uzyskane przez nie dochody. Gdyby do rozwodu dziecka doszło przed 18 urodzinami również rozliczy się ono samodzielnie, gdyż w świetle prawa jest nadal pełnoletnie.

© 2018 formularzpit37.pl