Kiedy opłacać zaliczki na podatek dochodowy?

 

Osoby, osiągające przychody za pośrednictwem płatnika, rozliczające się na pit 37 lub pit 36, nie odprowadzają samodzielnie zaliczek na podatek dochodowy. Obowiązek odprowadzania comiesięcznych zaliczek spoczywa na płatniku. To płatnik ustala wysokość zaliczki a następnie wpłaca ją na konto odpowiedniego urzędu skarbowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaliczki należy wpłacać do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły. Po zakończeniu roku podatkowego płatnik przekazuje podatnikowi PIT-11, w którym wykazana jest łączna kwota zaliczek, odprowadzonych w trakcie danego roku. Na podstawie PIT-11 należy wypełnić formularz PIT-37 bądź PIT-36.

Z nieco inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku przedsiębiorców. Ich obowiązkiem jest samodzielne odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy. Osoby, które dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, a także mali przedsiębiorcy, którzy naliczają podatek:

  • liniowy (PIT-36L),

  • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),

  • na zasadach ogólnych, zgodnie ze skalą podatkową (PIT-36),

mogą, po złożeniu odpowiedniego wniosku, opłacać zaliczki w systemie kwartalnym. W tym przypadku zaliczki powinny wpływać na konto urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale.

Pozostali przedsiębiorcy odprowadzają zaliczki co miesiąc. Należy wpłacać je również do 20 dna każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wyjątkiem od tej reguły jest opodatkowanie w formie karty podatkowej, gdzie termin opłacenia zaliczki to 7 dzień miesiąca, a zaliczka grudniowa powinna zostać wpłacona do 28 grudnia.

Wypełniając roczną deklarację podatkową w PITy 2017 program, należy od kwoty należnego podatku odjąć sumę opłaconych wcześniej zaliczek. Otrzymamy w ten sposób wysokość zobowiązania podatkowego, jaką musimy uregulować. Jeżeli okaże się, że odprowadzone zaliczki były wyższe, niż kwota podatku, który powinniśmy zapłacić, urząd podatkowy dokona zwrotu nadpłaconej kwoty.

© 2018 formularzpit37.pl