Kiedy rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko nie jest możliwe?

 

Podatnicy, którzy samotnie wychowują dziecko i opłacają podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych (pit 36 lub pit 37), mają prawo do skorzystania z preferencyjnej formy obliczania wysokości zobowiązania podatkowego. Opodatkowanie w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, może przynieść korzyści podatkowe w postaci obniżenia wysokości podatku, jaki trzeba odprowadzić na konto urzędu skarbowego. Zmniejszenie kwoty podatku może mieć miejsce poprzez:

  • uniknięcie 32% stawki podatkowej,

  • zmniejszenie kwoty dochodu obciążonej 32% podatkiem,

  • odliczenie podwójnej wartości kwoty wolnej od podatku.

W optymalnym przypadku możliwe jest zmniejszenie kwoty należnego podatku o 12 529,94 zł.

Podstawą do skorzystania z omawianej preferencji podatkowej jest samotne wychowywanie dziecka, przez co rozumie się nie tylko łożenie na jego utrzymanie, ale również faktyczną opiekę. Zatem jeżeli podatnik mieszka z inną osobą, która pomaga mu wychować dziecko, skorzystanie z korzystniejszej metody naliczania podatku w pit 2017 nie będzie możliwe.

Jako osoba samotnie wychowująca dziecko nie będzie mógł się również rozliczyć podatnik, którego dziecko ma więcej niż 18 lat i uzyskało dochód przekraczający kwotę wolną od podatku (3 091 zł). Także wstąpienie dziecka (niezależnie od jego wieku) w związek małżeński uniemożliwi wypełnienie deklaracji rocznej w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Trzeba pamiętać, że preferencyjne rozliczenie nie będzie możliwe również wtedy, gdy podatnik uzyskał w trakcie danego roku inne dochody, które są opodatkowane:

  • podatkiem liniowym,

  • kartą podatkową,

  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

  • podatkiem tonażowym.

Niezależnie od tego w jaki sposób będziemy obliczać wysokość zobowiązania podatkowego, powinniśmy rozważyć wypełnienie wszystkich niezbędnych druków na komputerze. Program PITy 2017 umożliwi nam szybkie i bezproblemowe złożenie zeznania za pośrednictwem sieci internetowej.

© 2018 formularzpit37.pl