Małżonkowie i PIT 37 druk

Na jakich formularzach PIT 2017 można rozliczyć się z małżonkiem?

Małżonkowie mogą wypełnić wspólną deklarację podatkową PIT za 2017 r. pod warunkiem, że spełniają następujące wymagania:

• podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że spędzili w Polsce więcej niż 183 dni w roku i/lub posiadają w Polsce centrum swoich interesów osobistych i/lub biznesowych,

• pozostawali w związku małżeńskim przez cały 2017 r. (osoby, które wstąpiły w związek małżeński w trakcie 2017 r. nie mogą rozliczyć się w raz z małżonkiem),

• posiadali wspólność majątkową przez cały 2017 r. (zmiana ustroju majątkowego w trakcie roku wyklucza możliwość wspólnego opodatkowania uzyskanych dochodów),

• nie osiągali w trakcie 2017 r. przychodów opodatkowanych w sposób preferencyjny – podatkiem liniowym, kartą podatkową, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub podatkiem tonażowym (wyjątek stanowią przychody z najmu prywatnego opodatkowane ryczałtem),

• nie później niż 2 maja 2018 r. złożyli wniosek o łączne opodatkowanie dochodów (wniosek ten składa się poprzez wybór sposobu opodatkowania na wspólnym formularzu podatkowym).

Wspólna deklaracja PITY 2017 może zostać złożona tylko i wyłącznie na formularzu PIT-36 i PIT-37, gdyż łączne opodatkowanie małżonków jest możliwe tylko wtedy, gdy opłacają oni podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

Małżonkowie składają wspólne zeznanie roczne 2017 na formularzu PIT-37, jeżeli każdy z nich:

• wszystkie dochody opodatkowane podatkiem progresywnym uzyskał za pośrednictwem płatnika,

• nie uzyskiwał dochodów poza granicami kraju,

• nie ma obowiązku doliczania dochodów uzyskanych przez niepełnoletnie dziecko,

• nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych,

• nie prowadził działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych,

• nie obniża uzyskanego dochodu o straty wykazane w deklaracjach podatkowych złożonych w latach ubiegłych.

DRUK PIT 37

Z druku PIT-37 skorzystają także małżeństwa, w których jedna z osób spełnia powyższe warunki, a druga nie uzyskała w trakcie 2017 r. żadnego przychodu.

Podatnicy, którzy nie mogą rozliczyć się z fiskusem na formularzu PIT 37 za 2017 r., będą musieli złożyć wspólne zeznanie podatkowe na druku PIT-36. Przypomnijmy, że na formularzu tym wykazujemy przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z działów specjalnych produkcji rolnej, które są opodatkowane wg skali. Ponadto, PIT-36 składają podatnicy, którzy:

• w 2017 r. uzyskali przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy, od których podatnik sam odprowadzał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,

• w trakcie 2017 r. uzyskiwali przychody poza granicami kraju,

• korzystają z kredytu podatkowego,

• są zobowiązani do doliczenia dochodów uzyskanych przez niepełnoletnie dziecko,

• obniżają uzyskany dochód o straty wykazane w zeznaniach podatkowych za lata ubiegłe.

Jeżeli jeden z małżonków nie osiągnął w 2017 r. żadnego przychodu, a drugi rozlicza się z fiskusem na formularzu PIT-36, wspólną deklarację trzeba złożyć także na druku PIT-36.

Wspólne opodatkowanie uzyskanych przychodów może przynieść podatnikom korzyści w postaci obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego. Warto jednak pamiętać, że wysokość podatku, jak trzeba odprowadzić na konto urzędu skarbowego ulega obniżeniu tylko w określonych sytuacjach. Niższy podatek zapłacimy, gdy dzięki wspólnemu opodatkowaniu unikniemy 32% stawki podatkowej lub zmniejszymy kwotę, od której trzeba odprowadzić 32% podatek.

Osoby, które będą rozliczać się wraz z małżonkiem po raz pierwszy, mogą czuć się trochę zagubione. Wbrew pozorom, wspólne opodatkowanie uzyskanych dochodów wcale nie jest takie trudne. Żeby ułatwić sobie cały proces, możemy wykorzystać do wypełnienia deklaracji pit-37 pdf interaktywny. W programie nie tylko wygenerujemy nasze zeznanie, ale również bezpiecznie wyślemy je do wskazanego urzędu skarbowego.


- pit 37 pdf -


© 2018 formularzpit37.pl