Najczęstsze problemy podczas wypełniania PIT-37

Formularz PIT-37 jest najczęściej wypełnianym drukiem podatkowym. Składają go w urzędzie skarbowym podatnicy, którzy osiągnęli wszystkie dochody opodatkowane na zasadach ogólnych za pośrednictwem płatnika i dodatkowo spełniają następujące warunki:

  • nie mają obowiązku rozliczenia dochodów osiągniętych przez niepełnoletnie dziecko,

  • nie rozliczają strat wykazanych w zeznaniach podatkowych za lata ubiegłe,

  • nie uzyskali dochodów poza granicami kraju,

  • nie prowadzili działalności gospodarczej opodatkowanej wg skali,

  • nie prowadzili działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem progresywnym.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby druk PIT-37 wypełnić wraz z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Ze względu na to, że formularz PIT-37 jest najpopularniejszym drukiem podatkowym służącym do rozliczania dochodów, jest on także najczęściej poddawany korekcie. Aby uniknąć błędów, przed przystąpieniem do wypełniania rocznej deklaracji podatkowej, warto zapoznać się z błędami jakie występują w PIT 37 najczęściej. Dzięki tej wiedzy będziemy uzupełniać deklarację podatkową bardziej świadomie.

Wśród najpopularniejszych błędów występujących w formularzu PIT-37 możemy wymienić:

  1. błędy w danych identyfikacyjnych

Trzeba pamiętać, że dane identyfikacyjne są wykorzystywane do identyfikacji podatnika. Jeżeli wystąpią w nich błędy, urząd nie będzie w stanie zidentyfikować podatnika w systemie. Z tego powodu tak ważne jest podanie poprawnego imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz właściwego identyfikatora podatkowego (NIP lub PESEL).

  1. niepoprawne odliczanie ulg i darowizn

Ulgi podatkowe można odliczyć tylko wtedy, gdy spełnione zostały warunki określone w przepisach regulujących korzystanie z poszczególnych ulg. Kwotę ulgi należy wpisać w odpowiednim polu formularza podatkowego, pamiętając, że niektóre ulgi są odliczane od dochodu/przychodu a inne bezpośrednio od podatku. Podczas odejmowania od podstawy do opodatkowania dokonanych darowizn, trzeba natomiast pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących limitów. Całkowita kwota odjęta w związku z przekazaniem darowizny na cele kultu religijnego, krwiodawstwa i pożytku publicznego nie może być wyższa niż 6% dochodu, natomiast darowiznę na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła można odliczyć w pełnej wysokości.

  1. błędy obliczeniowe

Niewątpliwą zmorą podatników są także obliczenia. Ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego wymaga dokonania szeregu obliczeń, dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na poprawność poszczególnych kwot oraz na właściwe zaokrąglanie otrzymanych wyników.

  1. brak załączników

Korzystanie z ulg podatkowych i odliczeń wiąże się z koniecznością dołączenia do deklaracji PIT 2017 załącznika PIT/O, o którym podatnicy bardzo często zapominają. Warto także pamiętać, że jeżeli odliczenie ulgi prorodzinnej w pełnej wysokości nie było możliwe, wraz z zeznaniem trzeba złożyć nowy załącznik PIT/UZ. Na jego podstawie urząd skarbowy dokona zwrotu niewykorzystanej kwoty.

  1. brak podpisu

Zeznanie PITY 2017, które nie zostało podpisane przez podatnika jest uznawane za nieważne. Oczywiści konieczność złożenia podpisu nie dotyczy deklaracji podatkowych wysyłanych w formie elektronicznej. W tym przypadku podpis został zastąpiony koniecznością zgodności danych autoryzujących, które podatnik podaje przez wysłaniem formularza.

Ryzyko popełnienia wszystkich wymienionych błędów można w znaczny sposób zminimalizować podczas rozliczania dochodów w PITY 2017 interaktywny pdf. Dzięki temu, że większość obliczeń program wykonuje samodzielnie, znacznie zmniejsza się prawdopodobieństwo, że w deklaracji wystąpią błędy obliczeniowe. Ponadto, aplikacja sama podpowiada, jakie załączniki powinny trafić do urzędu skarbowego wraz z zeznaniem. Jak już wcześniej wspomniano, rozliczenia elektroniczne nie muszą być podpisywane, a dodatkowo procedura wysyłania formularzy przez Internet jest bardzo wygodna i zajmuje zdecydowanie mniej czasu, niż osobiste lub listowne dostarczenie deklaracji do urzędu skarbowego.

Interaktywny PIT-37 można pobrać z naszej strony internetowej. Aplikacja jest całkowicie bezpłatna.

Natomiast inne ciekawe artykuły dotyczące PITÓW za 2017 rok znajdziecie na: PITY 2017.

© 2018 formularzpit37.pl