Nowy rodzaj załącznika do deklaracji PIT 2017 – PIT/UZ

 

PIT/UZ jest nowym załącznikiem do formularzy PIT-36 i PIT-37. Powinni go wypełnić podatnicy, którzy korzystają z ulgi prorodzinnej, jednak tylko wtedy, gdy odliczenie, którego dokonali w ramach ulgi było niższe niż przysługująca im kwota. Małżonkowie, którzy składają oddzielny PIT 2017 powinni wypełnić osobne załączniki PIT/UZ (podając w nich dane współmałżonka), natomiast osoby korzystające ze wspólnego rozliczenia dołączają do deklaracji jeden PIT/UZ.

Wprowadzenie załącznika PIT/UZ wiąże się ze zmianami w przepisach podatkowych, które przewidują możliwość otrzymania zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej. Zatem jeżeli podatnik w ramach ulgi na dzieci mógł odliczyć kwotę 2224,08 zł, a jego podatek wyniósł jedynie 2000 zł, fiskus dokona zwrotu 224,08 zł, których odliczenie nie było możliwe w związku ze zbyt niskim zobowiązaniem podatkowym. Należy przypuszczać, że ze zwrotu będą korzystać przede wszystkim rodziny wielodzietne oraz podatnicy, którzy uzyskują niski dochód.

Trzeba pamiętać, że maksymalny zwrot jaki można otrzymać nie może być wyższy niż suma opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (które zostały odjęte odpowiednio od dochodu i podatku w formularzu PIT-36 lub PIT-37) pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które zostały odjęte w formularzach PIT-28 i PIT-36L (jeżeli podatnik takowe PITy 2017 składał).

Wypełnienie PIT/UZ nie zwalnia podatnika z obowiązku dołączenia do deklaracji załącznika PIT/O. Zatem jeżeli ulga nie została w pełni wykorzystana jako zeznanie roczne należy złożyć PIT-36 lub PIT-37 wraz z załącznikami: PIT/O i PIT/UZ. Zarówno jeden jak i drugi załącznik, a także główne formularze podatkowe możemy wypełnić w PIT 2017 program. Dużą zaletą programu jest możliwość wysłania gotowego zeznania w formie elektronicznej, co umożliwia rozliczenie się z fiskusem bez konieczności wychodzenia z domu.

© 2018 formularzpit37.pl