Odliczenie wydatków na leki w ramach ulgi rehabilitacyjnej

 

Z ulgi rehabilitacyjnej mają prawo skorzystać osoby niepełnosprawne, których roczny dochód przekroczył kwotę 9 120 zł. Jeżeli osoba niepełnosprawna nie osiągnęła w danym roku podatkowym żadnego dochodu lub uzyskany dochód był niższy od 9 120 zł, z ulgi może skorzystać jej opiekun. W ramach ulgi PIT 2017 możliwe jest odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na:

  • cele rehabilitacyjne,

  • ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności życiowych.

Wydatki, które uprawniają podatnika do dokonania odliczenia w rocznej deklaracji podatkowej, możemy podzielić na dwa rodzaje:

  • nielimitowane, które można odjąć od dochodu w pełnej wysokości,

  • limitowane, które można odliczyć uwzględniając górny lub dolny limit kwotowy.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej możliwe jest umniejszenie dochodu o wydatki poniesione na zakup leków, które osoba niepełnosprawna musi stosować stale bądź czasowo (muszą być to leki przepisane przez lekarza specjalistę). W przypadku leków zastosowanie znajduje dolny limit kwotowy. Deklaracja PIT 2017 może uwzględniać jedynie miesięczne wydatki ponad kwotę 100 zł. Jeżeli zatem koszt zakupu leków w danym miesiącu wynosił 320 zł, w zeznaniu rocznym za ten miesiąc będzie można odliczyć od dochodu kwotę 220 zł (320 zł – 100 zł). W momencie, gdy na leki wydano w trakcie miesiąca jedynie 90 zł, dokonanie odliczenia nie będzie możliwe, gdyż kwota ta nie przekroczyła 100 zł.

Trzeba pamiętać, że umniejszenie dochodu o wydatki na zakup leków musi zostać odpowiednio udokumentowane. Konieczne jest posiadanie imiennego rachunku, gdyż paragony nie są uznawane przez urząd skarbowy za wystarczające. Dowodów zakupu nie składa się wraz z zeznaniem rocznym, wypełnianym przez PITy 2017 program, jednak trzeba je przechowywać aż do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

© 2018 formularzpit37.pl