Opodatkowanie sprzedaży rzeczy ruchomych

Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży rzeczy ruchomych powinni mieć na uwadze, że uzyskany dochód może, w określonych przypadkach, podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi podatnik powinien wykazać dochody ze sprzedaży ruchomości w formularzu PIT 2017, jeżeli zbycie miało miejsce przed upływem pół roku od momentu zakupu danej rzeczy. Przy czym okres 6 miesięcy trzeba liczyć począwszy od miesiąca rozpoczynającego się po miesiącu, w którym miało miejsce kupno. Zatem jeżeli podatnik nabył ruchomość np. 19 maja 2017 r. dochód ze sprzedaży (o ile został osiągnięty) nie będzie opodatkowany, gdy zbycie nastąpiło po 30 listopada 2017 r. Jeśli sprzedaży dokonano wcześniej, uzyskany dochód trzeba będzie wykazać w deklaracji wypełnianej w interaktywnych formularzach PIT 37 PITY 2017.

Jeżeli sprzedaż rzeczy ruchomych ma miejsce okazjonalnie, a nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, warto przechowywać zarówno dokument zakupu ruchomości, jak i dokument sprzedaży. W przypadku kontroli urzędu skarbowego będą one stanowiły dowód na to, że podatek został odprowadzony w prawidłowej wysokości, nie było podstawy do naliczenia podatku, ponieważ sprzedaż nastąpiła po upływie 6 miesięcy lub ze względu na to, że sprzedaż nie przyniosła żadnego dochodu.

Podatek od dochodu uzyskanego w wyniku zbycia ruchomości (poza działalnością gospodarczą) jest naliczany w pit za 2017 rok na zasadach ogólnych, czyli wg skali 18 i 32%. Trzeba jednak pamiętać, że częsta sprzedaż, prowadzona w celach zarobkowych może zostać zakwalifikowana przez urząd skarbowy jako działalność gospodarcza. Ze względu na to, że fiskus monitoruje działalność podatników w Internecie lepiej nie ukrywać dochodów w celu uniknięcia podatku dochodowego. Takie zachowanie może mieć bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Trzeba pamiętać, że ukrywane dochody mogą zostać obciążone sankcyjną stawką podatkową, której wysokość wynosi aż 75%.

 

Więcej ciekawych artykułów na temat rozliczeń z Fiskusem (pity 2017) znajdziesz na stronach serwisu Formularz PIT 37.

© 2018 formularzpit37.pl