PIT 2017: zmiany w uldze prorodzinnej

Od zeszłego roku ulga prorodzinna jest rozliczana na nowych zasadach. Ponieważ zmiany zostały wprowadzone niedawno i podatnicy będą korzystać z ulgi na dzieci zgodnie z nowymi wytycznymi dopiero po raz drugi, przypominamy jak poprawnie dokonać odliczenia w deklaracji pit za 2017 rok.

Na początku warto zwrócić uwagę, że przed zmianą przepisów kwota ulgi, jaką można było odliczyć na każde wychowywane dziecko:

 • poniżej 18 lat,

 • między 18 a 25 rokiem życia, które kontynuowało naukę na uczelni wyższej,

 • otrzymujące rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny (niezależnie od wieku),

była taka sama. Nowe przepisy zakładają zwiększenie kwoty odliczenia wraz ze wzrostem liczby dzieci, które są wychowywane przez podatnika. Takie rozwiązanie daje większe preferencje rodzinom wielodzietnym.

Kolejną zmianą jest sposób uzyskiwania prawa do ulgi. Wcześnie wystarczyło, że podatnik wychowywał w danym roku podatkowym dziecko, które spełniało jeden ze wskazanych wcześniej warunków. Obecnie, w przypadku pierwszego dziecka, brany jest pod uwagę stan cywilny podatnika oraz kwota dochodu osiągniętego w 2017 r. Powyższe kryteria nie są jednak uwzględniane w przypadku pozostałych dzieci.

Ulgę prorodzinną nadal można odliczyć jedynie w formularzu PIT-36 i formularzu PIT-37. Zatem mogą z niej skorzystać jedynie ci podatnicy, którzy opłacają podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Do deklaracji trzeba dołączyć załącznik PIT/O. Jeżeli małżonkowie składają wspólne zeznanie roczne, każdy z nich powinien wypełnić własny załącznik, natomiast roczne dochody należy wykazać na jednym druku.

Trzeba pamiętać, że ulga prorodzinna jest zawsze odliczana bezpośrednio od podatku, co sprawia, że jej wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego jest zwykle bardzo duży.

W poniższej tabeli przedstawiono jaką kwotę można odliczyć na poszczególne dzieci wypełniając formularz pity 2017.

 

 

Liczba dzieci

Wysokość ulgi

miesięcznie

rocznie

jedno

podatnik niebędący w związku małżeńskim

roczny dochód max

56 000 zł

92,67 zł

1 112,04 zł

roczny dochód powyżej

56 000 zł

brak prawa do ulgi

podatnik będący w związku małżeńskim

roczny dochód max

112 000 zł

92,67 zł

1 112,04 zł

roczny dochód powyżej

112 000 zł

brak prawa do ulgi

dwoje

 1. dziecko

92,67 zł

1 112,04 zł

 1. dziecko

92,67 zł

1 112,04 zł

troje

 1. dziecko

92,67 zł

1 112,04 zł

 1. dziecko

92,67 zł

1 112,04 zł

 1. dziecko

166,67 zł

2 000,04 zł

czworo i więcej

 1. dziecko

92,67 zł

1 112,04 zł

 1. dziecko

92,67 zł

1 112,04 zł

 1. dziecko

166,67 zł

2 000,04 zł

 1. dziecko (i każde kolejne)

225 zł

2 700 zł

 

Na koniec warto wspomnieć, że wypełniając pity 2017 podatnicy będą mogli po raz pierwszy skorzystać z nowego załącznika – PIT/UZ. Formularz ten należy złożyć wraz z deklaracją podatkową, jeżeli nie było możliwe odliczenie ulgi prorodzinnej w pełnej wysokości. Z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia, gdy dochody podatnika w 2017 r. były relatywnie niskie. Zgodnie z nowymi przepisami, podatnikowi, który nie mógł odjąć od podatku pełnej kwoty ulgi na dzieci, przysługuje prawo do otrzymania zwrotu niewykorzystanej kwoty.

Trzeba pamiętać, że wypełnienie PIT/UZ nie zwalnia nas z obowiązku dołączenia do zeznania załącznika PIT/O. Wszystkie wymienione druki podatkowe można w prosty sposób uzupełnić wykorzystując darmowy interaktywny pdf PITY 2017, który umożliwia także bezpieczne wysłanie deklaracji za pośrednictwem sieci internetowej. Można go pobrać korzystając z naszej strony.

Więcej ciekawych artykułów na temat rozliczeń z Fiskusem znajdziecie w serwisie PIT-37 INTERAKTYWNY.

Zapraszamy do obserwowania. Zapraszamy również na nasz Facebook i Google Plus.

© 2018 formularzpit37.pl