Kiedy otrzymamy zwrot podatku?

PIT 37 DRUK - Kiedy otrzymamy zwrot podatku PIT 37?

Zwrot podatku w PIT 37 powstaje w momencie, gdy zaliczki opłacone w trakcie roku podatkowego przewyższają faktyczną wysokość należnego podatku, który podatnik powinien zapłacić od osiągniętego dochodu. Urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić nadpłacony podatek, jeżeli podatnik nie posiada zaległości podatkowych lub innych nieuregulowanych zobowiązań względem budżetu państwa. W przypadku istnienia jakichkolwiek zaległości wypłata zostanie wstrzymana i zwrot zostanie przekazany na spłatę owych zobowiązań.

Wysokość zaliczek na podatek dochodowy jest ustalana bez uwzględnienia ulg i odliczeń, z którym może skorzystać podatnik. Nie są także brane pod uwagę ewentualne straty z lat ubiegłych oraz kwota wolna od podatku, występująca tylko w przypadku rozliczania się z fiskusem na zasadach ogólnych. Wszystkie wymienione odliczenia, które zmniejszają wysokość podatku, są odejmowane od dochodu/podatku dopiero, gdy podatnik wypełnia pit 37 druk. W związku z tym może się okazać, że zaliczki były wyższe niż powinny.

Zwrot podatku jest wypłacany przez urząd skarbowy po otrzymaniu poprawnie wypełnionej deklaracji rocznej. Od momentu wpływu zeznania fiskus ma trzy miesiące na dokonanie zwrotu. Zatem im szybciej złożymy zeznanie, tym szybciej otrzymamy zwrot, a odkładanie rozliczenia na ostatnią chwilę działa na naszą niekorzyść.

Nadpłacona kwota może zostać przekazana podatnikowi na dwa sposoby:

  • jako przekaz pocztowy,

  • przelewem na konto bankowe.

Podatnik może wybrać preferowaną formę. Jeżeli nie wskaże numeru konta, na które ma zostać dokonany zwrot, urząd prześle pieniądze z pośrednictwem Poczty Polskiej, a kwota zwrotu zostanie umniejszona o koszt przekazu pocztowego.

Zazwyczaj zeznania podatkowe składane w formie elektronicznej są obsługiwane szybciej, niż papierowe formularze PIT. Dlatego osoby, które rozliczą się z fiskusem w pity 2017: PIT-37 interaktywny pdf, mogą liczyć na wcześniejszy zwrot podatku.

 

Zachęcamy do pobrania interaktywnego pdf-u do rozliczeń formularzy PIT (np. pit 37 druk) z Urzędem Skarbowym z naszej strony  (link na górze).

Więcej informacji na temat rozliczeń podatkowych na stronie PIT-37 druk. Zapraszamy do odwiedzin.

© 2018 formularzpit37.pl