Kiedy nie można złożyć deklaracji PIT-37 wraz z małżonkiem?

Rozliczenie uzyskanych dochodów wraz z małżonkiem może przynieść podatnikom korzyści w postaci obniżenia wysokości podatku dochodowego, jaki małżonkowie muszą odprowadzić na konto urzędu skarbowego. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby wypełniające wspólną deklarację roczną, obliczają wysokość zobowiązania podatkowego jako dwukrotność podatku naliczonego od połowy ich wspólnego dochodu.

Korzyści powstają w momencie, w którym wspólne rozliczenie umożliwia uniknięcie 32% stawki podatkowej lub obniża kwotę, która jest tą stawką obciążona. Podatnicy, których roczny dochód nie przekroczył 85 528 zł, nie obniżą wysokości należnego podatku poprzez złożenie jednego formularza PIT za 2017 r.

Wypełnienie PIT 37 druk wraz z małżonkiem jest możliwe tylko wtedy, gdy spełnione zostaną wszystkie następujące warunki:

  • wspólność majątkowa przez cały rok podatkowy, którego dotyczy zeznanie,
  • wskazanie w formularzu PIT właściwego sposobu opodatkowania,
  • przebywanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy (separacja prawna i ślub w trakcie roku wykluczają możliwość wspólnego opodatkowania),
  • brak przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym, tonażowym, ryczałtowym (z wyłączeniem najmu prywatnego) lub w formie karty podatkowej.

Ponadto, ponieważ w formularzu pit 37 za 2017 r. mogą być wykazane tylko i wyłącznie dochody uzyskane za pośrednictwem płatnika, małżonkowie mogą wypełnić wspólny PIT-37 tylko wtedy, gdy wszystkie dochody, które osiągnęli, spełniają ten warunek. Jeżeli jeden z podatników prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, wspólne opodatkowanie nadal będzie możliwe, jednak zamiast deklaracji PIT-37 małżeństwo powinno dostarczyć do odpowiedniego urzędu skarbowego formularz PIT-36.

Rozliczenie roczne wypełnione przez małżonków, zarówno na formularzu PIT37 jak i PIT-36, musi zostać przekazane fiskusowi nie później niż 2 maja 2018 r.


Formularz PIT 37 - serwis poświęcony PITom. Zapraszamy :)

© 2018 formularzpit37.pl