Co stanowi podstawę do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?

Podatek dochodowy (pity 2017) jest świadczeniem o charakterze pieniężnym opłacanym przez podatników będących osobami fizycznymi. W zależności od wybranego sposobu opodatkowania, podstawę do naliczenia podatku dochodowego stanowi dochód lub przychód.

Rocznym dochodem nazywany jest przychód, od którego odjęte zostały koszty uzyskania przychodu, a także ewentualne składki na ubezpieczenie społeczne oraz ulgi (np. rehabilitacyjna, internetowa) i inne odliczenia (np. darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, pożytku publicznego bądź na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła), z których korzysta podatnik.

W poniższej tabeli przedstawiono co stanowi podstawę do naliczania podatku w poszczególnych formularzach podatkowych.

 

Rodzaj formularza podatkowego

Podstawa do naliczenia podatku dochodowego

PIT-28

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

przychód

PIT-36

podatek progresywny

dochód

PIT-36L

podatek liniowy

PIT 37 formularz

podatek progresywny

PIT-38

podatek ryczałtowy od dochodów kapitałowych

PIT-39

podatek ryczałtowy od dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub innych praw majątkowych

  

Podatnicy, którzy w trakcie roku podatkowego opłacali składki na ubezpieczenie zdrowotne, powinni pamiętać, że są one zawsze odliczane bezpośrednio od należnego podatku, a nie od podstawy do opodatkowania. Oznacza to, że obliczoną kwotę podatku można umniejszyć o opłacone składki, a także ewentualne ulgi i odliczenia, które są odejmowane od podatku, a nie od dochodu. Dopiero po dokonaniu tych odliczeń otrzymujemy kwotę należnego podatku, który trzeba odprowadzić na konto urzędu skarbowego w określonym w ustawie terminie.

Poprawne obliczenie wysokości podatku dochodowego bardzo często sprawia podatnikom duże problemy. Wbrew pozorom obliczenia, które trzeba wykonać nie są aż tak trudne, szczególnie wtedy, gdy do wypełnienia formularzy podatkowych wykorzystamy interaktywny PIT 37 formularz. Przy pomocy programu nie tylko szybko i bezproblemowo wypełnimy wszystkie niezbędne druki, ale również wyślemy je do urzędu w formie elektronicznej.

W serwisie FORMULARZ PIT 37 znajdziecie bardzo wiele interesujących tekstów z zakresu składania rocznych rozliczeń podatkowych, zachęcamy więc do zapoznania się z nimi i cyklicznego odwiedzania portalu.

A pit 37 formularz w pdf ściągniesz z naszej strony za darmo!

 

PIT 37 formularz

© 2018 formularzpit37.pl