PIT 37 Instrukcja: Kiedy podatnik może złożyć deklarację PIT wraz z małżonkiem?

PIT 37 instrukcja

PIT 37 instrukcja wypełniania - zapoznaj się z naszym artykułem zamieszczonym na tej stronie. Instrukcja złożenia przez internet druku PIT 37, umieszczona na naszym serwisie, została przygotowana przez ekspertów w zakresie rozliczeń z Fiskusem. Zachęcamy do lektury innych naszych artykułów w naszym serwisie.

Możliwość wspólnego opodatkowania dochodów przez osoby będące w związku małżeńskim, jest uznawana ze preferencyjny sposób naliczania podatku dochodowego, gdyż w określonych przypadkach może przynieść podatnikom korzyści podatkowe w postaci obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, możliwość złożenia wspólnej deklaracji podatkowej mają tylko i wyłącznie osoby, które opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych, czyli zgodnie z następującą skalą:

 

Roczny dochód do opodatkowania Stawka podatku dochodowego
do 85 528 zł 18% dochodu – 556,02 zł(kwota zmniejszająca podatek wynikająca z istnienia kwoty dochodu zwolnionego z opodatkowania)
powyżej 85 528 zł 14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł

  

Oznacza to, że wspólne rozliczenie roczne za 2017 r. można złożyć tylko i wyłącznie na formularzach PIT-36 i PIT-37.

Wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów jest składany poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w deklaracji podatkowej. Zarówno w formularzu PIT-36, jak i w druku PIT 37 trzeba wskazać wybrany sposób opodatkowania:

  1. indywidualnie,
  2. wspólnie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy,
  3. wspólnie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy,
  4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Osoby, które chcą wypełnić zeznanie wraz z mężem lub żoną powinny wybrać opcję 2. lub 3. Przy czym wspólne rozliczenie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pkt 3) dotyczy sytuacji, w której podatnik pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego, ale przed złożeniem deklaracji podatkowej za ten rok. Osoby, które nie znajdują się w takiej sytuacji, powinny zaznaczyć w formularzu podatkowym pkt 2 – wspólne rozliczenie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wniosek wyrażony przez jednego z małżonków, jest przez fiskus rozumiany jako wniosek złożony przez obie osoby, dlatego każdy z małżonków nie musi składać oddzielnego wniosku o łączne opodatkowanie dochodów.

Wspólne deklaracje PITY 2017 mogą składać małżonkowie, którzy spełniają wszystkie następujące warunki:

  • podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • pozostawali w związku małżeńskim przez cały 2017 r.,
  • posiadali wspólność majątkową przez cały 2017 r.,
  • nie korzystają z opodatkowania w formie podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej lub podatku tonażowego.

Łączne opodatkowanie dochodów uzyskanych przez małżonków polega na naliczeniu podatku dochodowego od sumy dochodów osiągniętych w trakcie roku przez obie osoby. Wysokość zobowiązania podatkowego jest ustalana jako podwójna wysokość podatku obliczonego od połowy całkowitego dochodu małżonków. Taką samą zasadę stosuje się, gdy w trakcie 2017 r. jeden z małżonków nie uzyskał żadnego dochodu lub uzyskał dochód na tyle niski, że nie jest od niego pobierany podatek dochodowy od osób fizycznych. Warto pamiętać, że małżonkowie, którzy wypełniają wspólny formularz pit 37 lub PIT-36, nie tracą prawa do ulg podatkowych i odliczeń. Każdy z małżonków może dokonać odliczenia ulg we własnym zakresie. 

Wspólne wypełnienie rocznej deklaracji podatkowej może wydawać się skomplikowane. PIT 2017 program ułatwi nam wypełnienie wszystkich niezbędnych formularzy i skróci czas, jaki trzeba poświęcić na obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego.

 PIT 37 instrukcja

Po więcej informacji - zajrzyj do serwisu PIT 37 INSTRUKCJA. W tym portalu zawsze znajdziesz aktualne rozwiązania problemów związanych z wypełnianiem druków PIT-37 i innych formularzy podatkowych. Zachęcamy do lektury treści przygotowanych przez naszych ekspertów. 

 

instrukcja pit 37

© 2018 formularzpit37.pl