Odliczenia od dochodu, z których można skorzystać rozliczając PITY 2017

Już niedługo podatnicy po raz kolejny przystąpią do wypełniania rocznych deklaracji podatkowych. Przypomnijmy, że ostateczny termin złożenia deklaracji na formularzu PIT-16A i PIT-28 upływa 1 lutego 2018 r., natomiast formularze PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 trzeba dostarczyć do urzędu skarbowego do 2 maja 2018 r.

Procedura obliczania wielkości zobowiązania podatkowego, jakie trzeba uregulować, często wydaje się podatnikom bardzo skomplikowana. Nie da się ukryć, że w celu poprawnego określenia wysokości podatku, jaki trzeba wpłacić na konto urzędu, bądź wysokości nadpłaty, jaką fiskus będzie zobowiązany nam zwrócić, trzeba wykonać szereg obliczeń. Na szczęście już od kilku lat podatnicy mogą rozliczać się z fiskusem przez internet i nie muszą samodzielnie męczyć się z wypełnianiem papierowych druków podatkowych. Korzystając z pit-37 interaktywny (do pobrania, klikając grafikę na górze strony), nie tylko skracamy czas, jaki musimy poświęcić na wypełnienie zeznania, ale również znacznie zmniejszamy ryzyko popełnienia błędów, które mogłyby skutkować koniecznością złożenia korekty.

Jednym z etapów wypełniania rozliczenia podatkowego jest umniejszanie dochodu i podatku o różnego rodzaju ulgi podatkowe i odliczenia. Przyjrzyjmy się z jakich odliczeń od dochodu/przychodu mogą skorzystać podatnicy w zeznaniach PIT za 2017 r.

Osoby, które w latach ubiegłych wykazały straty, mogą je odliczyć od podstawy do opodatkowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, straty można rozliczać przez pięć lat (w pięciu kolejnych deklaracjach PIT składanych po roku, w którym wystąpiła strata). Podatnik nie jest zobowiązany do odliczania straty w równych częściach, trzeba mieć jednak na uwadze, że maksymalna wysokość odliczenia wynosi 50% wykazanej wcześniej straty. Zatem najkrótszy okres w jakim można rozliczyć całą stratę wynosi 2 lata.

Kolejnym odliczeniem od dochodu są darowizny. Istnieją cztery rodzaje darowizn, które podatnicy mogą uwzględnić wypełniając deklaracje pity 2017:

  • na cele pożytku publicznego,
  • na cele kultu religijnego,
  • na cele krwiodawstwa
  • na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła.

Trzy pierwsze darowizny są limitowane. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, maksymalna kwota, jaką można odliczyć w zeznaniu rocznym z tego tytułu, wynosi 6% dochodu. Przy czym trzeba mieć na uwadze, że jest to wspólny limit dla wszystkich trzech darowizn. Oczywiście podatnik może przekazać na powyższe cele więcej niż 6% własnego dochodu, jednak nadwyżka ponad te 6% nie może zostać odliczona.

Z nieco inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła. Darowizny na ten cel można odejmować od dochodu w sposób nieograniczony. Oznacza to, że podatnik, który jest w stanie odpowiednio udokumentować dokonaną darowiznę, może odliczyć w PITY 2017 r. kwotę równą całemu rocznemu dochodowi.

Ostatnim odliczeniem od dochodu są składki na ubezpieczenie społeczne. Podatnik może umniejszyć podstawę, od której naliczany jest podatek dochodowy, o wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne, które zostały przez niego opłacone w trakcie 2017 r. Osoby, które osiągały przychody za pośrednictwem płatnika, znajdą całkowitą kwotę odprowadzonych składek w formularzu PIT-11, który płatnik powinien im przekazać do końca lutego 2018 r.

Jak już wcześniej wspomniano, najlepszym sposobem na poprawne obliczenie wysokości należnego podatku jest wygenerowanie deklaracji rocznej przez PIT 37 pdf (interaktywny PIT-37). Jest to przygotowana przez specjalistów aplikacja komputerowa, którą w ciągu kilku minut można pobrać z internetu zupełnie za darmo. Do pobrania z tej strony.

 

Zapraszamy również do cyklicznego czytania artykułów poświęconych PITom 2017 na portalu PIT-37 interaktywny, na którym obecnie Państwo są. Polecamy nasze teksty!

© 2018 formularzpit37.pl