Rozliczenie PIT 37 PDF przez internet

Podatnicy coraz chętniej korzystają z możliwości wysłania zeznania rocznego w formie elektronicznej, np w formie interaktywnego pliku PDF. Nie da się ukryć, że możliwość wypełnienia obowiązków podatkowych bez konieczności wychodzenia z domu stanowi bardzo duże udogodnienie i znacznie skraca czas, jaki trzeba poświęcić na rozliczenie przychodów uzyskanych w trakcie roku podatkowego.

Dawniej z możliwości złożenia deklaracji przez internet mogli skorzystać tylko ci podatnicy, którzy posiadali tzw. kwalifikowany podpis elektroniczny. Na szczęście wymóg ten został zniesiony i aktualnie e-deklaracje 2016 PIT 37 pdf są dostępne dla większości podatników.

Za pośrednictwem sieci internetowej można złożyć następujące formularze podatkowe:

 • PIT-16A – karta podatkowa,
 • PIT-19A – zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych,
 • PIT-28 – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-36 – podatek progresywny,
 • PIT-36L – podatek liniowy,
 • PIT-37 – podatek progresywny,
 • PIT-38 – zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów o charakterze kapitałowym,
 • PIT-39 – zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i innych praw majątkowych.

W formie elektronicznej wyślemy też załączniki:

 • PIT/B – informacja o wysokości osiągniętego dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • PIT/D – informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych,
 • PIT-2K – oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (ulga odsetkowa),
 • PIT/M – dochody małoletnich dzieci, podlegające łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców,
 • PIT/O – ulgi i odliczenia od dochodu (przychodu) i od podatku,
 • PIT/Z – informacja o wysokości dochodu (starty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7A ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (kredyt podatkowy),
 • PIT/ZG – informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku.

Jak możemy zauważyć, powyżej wymienione zostały wszystkie najpopularniejsze formularze PITY 2016. Elektroniczne rozliczenie podatkowe jest dostępne także dla osób, które muszą dołączyć załączniki. 

Termin składania deklaracji podatkowych przez internet nie różni się od terminów obowiązujących w przypadku tradycyjnych, papierowych formularzy podatkowych. Do 1 lutego 2017 r. trzeba złożyć formularze: PIT-16A, PIT-19A oraz PIT-28. Ostateczny termin dostarczenia formularzy PIT-36, PIT-36L, PIT 37, PIT-38 i PIT-39 upływa 2 maja 2017 r.

Wiemy już, że przez internet można wysłać większość formularzy podatkowych. W związku z tym nasuwa się pytanie – jakie warunki trzeba spełnić, że móc rozliczyć się z fiskusem bez konieczności wychodzenia z domu? Jak już wcześniej wspomniano, nie ma obowiązku posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W związku z tym, że wymóg ten został zlikwidowany, trzeba było wprowadzić inny sposób autoryzacji rozliczeń rocznych wysyłanych w formie elektronicznej. Aktualnie, weryfikacja odbywa się przy pomocy tzw. danych autoryzujących, do których zaliczamy:

 • pierwsze imię i nazwisko podatnika,
 • datę urodzenia,
 • identyfikator podatkowy – NIP lub PESEL,
 • kwotę przychodu wykazanego w deklaracji podatkowej za rok ubiegły.

Osoby, które nie wiedzą jaki przychód osiągnęły w 2014 r., będą musiały złożyć zeznanie w formie papierowej, gdyż bez tej informacji deklaracja zostanie odrzucona. Warto pamiętać, że jeżeli w ubiegłym roku nie uzyskaliśmy żadnego przychodu, w polu, w którym trzeba podać tę wartość wystarczy wpisać „0”.

Do wypełnienia i wysłania elektronicznych formularzy podatkowych można wykorzystać pit-37 interaktywny PDF. Jest to darmowa aplikacja komputerowa, która przeprowadzi nas przez proces obliczania wysokości zobowiązania podatkowego krok po kroku i umożliwi bezpieczne wysłanie gotowego zeznania do właściwego urzędu skarbowego. Zaletą korzystania z programu jest możliwość wyeliminowania błędów obliczeniowych, gdyż nie trzeba wykonywać obliczeń samodzielnie.

Taki PIT 37 PDF bez problemu i całkowicie za darmo można pobrać z tej strony. Zachęcamy do częstego zaglądania do naszego serwisu i do korzystania z wiedzy tutaj zawartej. Instrukcja wypełnienia PIT-ów w tym serwisie pomoże zrobić to bez żadnych problemów i bez błędów.

A poniżej czysty, niewypełniony DRUK PIT 37 PDF.

PIT 37 pdf

© 2016 formularzpit37.pl