Kto może złożyć PIT-37 jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

Możliwość rozliczenia się z fiskusem w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, jest uznawana za preferencję podatkową, ponieważ, w niektórych przypadkach, umożliwia obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego, jakie powinien uregulować podatnik. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba która w trakcie roku podatkowego samotnie wychowywała dziecko, ma prawo do odprowadzenia podatku dochodowego w kwocie równej dwukrotności podatku naliczonego od połowy uzyskanych dochodów. Preferencja podatkowa powstanie tylko wtedy, gdy podatnik osiągnął w trakcie roku dochód do opodatkowania przekraczający kwotę 85 528 zł.

Z omawianego sposobu naliczania podatku mogą skorzystać tylko Ci podatnicy, którzy opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych, czyli według skali 18 i 32%. Oznacza to, że osoby uzyskujące dochody za pośrednictwem płatnika, które składają w urzędzie skarbowym formularz PIT 37, mogą rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Trzeba pamiętać, że z preferencji można skorzystać tylko po spełnieniu określonych warunków. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, za osobę samotnie wychowującą dziecko uznaje się podatnika, który:

  • jest panną/kawalerem, rozwódką/rozwodnikiem, wdową/wdowcem lub jest w separacji,
  • w trakcie roku podatkowego wychowywał dziecko samodzielnie (nie jest wymagana samotna opieka nad dzieckiem przez cały rok), bez pomocy drugiego rodzica.

Osoby, które mogą rozliczyć się z urzędem skarbowym na opisanych zasadach, powinny wskazać w formularzu podatkowym wybrany sposób naliczania podatku dochodowego. Składanie dodatkowego oświadczenia nie jest konieczne. Nie jest także wymagane, aby dziecko, uwzględnione w deklaracji PIT 2017, uzyskiwało jakiekolwiek dochody podlegające opodatkowaniu.

Podatnicy, naliczający podatek w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, powinni złożyć zeznanie roczne za 2017 r. nie później niż 2 maja 2018 r.


Po więcej informacji zapraszamy na stronę FORMULARZ PIT 37. Znajdziesz tam multum informacji odnośnie rozliczeń podatkowych i składania PIT 37.

© 2018 formularzpit37.pl