PIT 37 wzór: Jak rozliczyć dochody z najmu?

Poniżej wzór, swoista instrukcja, jak dokładnie rozliczyć dochody z najmu w formularzach PIT. Zapraszamy do lektury tego wzoru.

Sposób opodatkowania przychodów z najmu w PIT za 2017 r. jest zależny od tego czy podatnik prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie. Osoby, które wynajmują nieruchomości w ramach działalności gospodarczej, mogą wybrać opodatkowanie w formie:

  • podatku liniowego (19%),
  • podatku progresywnego (18 i 32%).

Podatnicy, którzy wynajmują nieruchomości prywatnie, mają do wyboru:

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (8,5%),
  • podatek progresywny (18 i 32%).

Osoby, wynajmujące nieruchomości poza działalnością gospodarczą, powinny pamiętać, że jeżeli liczba lokali jest większa i wynajem jest ich jedynym lub głównym źródłem przychodu, urząd skarbowy może zakwestionować opodatkowanie uzyskanych przychodów jako najem prywatny, gdyż istnieją przesłanki nadające działalności podatnika charakter prowadzenia działalności gospodarczej.

Niewątpliwą zaletą rozliczania przychodów z najmu prywatnego, jest możliwość skorzystania z ryczałtu. Nie da się ukryć, że stawka podatkowa jest w tym przypadku bardzo kusząca – 8,5%. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie musi być dla podatnika opłacalny. Ponieważ ryczałt jest naliczany bezpośrednio od przychodu, podatnik nie będzie miał możliwości umniejszenia podstawy do opodatkowania o poniesione koszty. Do kosztów, jakie można odliczyć przy wynajmie mieszkania, zaliczamy:

  • odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup wynajmowanej nieruchomości,
  • koszty remontów dokonanych w danym roku podatkowym,
  • koszty wyposażenia lokalu,
  • czynsze opłacane na rzecz spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej,
  • koszty amortyzacji nieruchomości.

Przed wyborem sposobu opodatkowania, warto zastanowić się, czy najem, który prowadzimy generuje duże koszty, czy też nie. 

Jak już wcześniej wspomniano, osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej mogą odprowadzać podatek w formie ryczałtu lub naliczać go zgodnie z obowiązującą skalą podatkową. Podatnicy preferujący podatek progresywny nie muszą informować urzędu skarbowego o wybranym sposobie opodatkowania. Ich obowiązkiem jest terminowe wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy oraz złożenie deklaracji podatkowej na formularzu PIT-36. Zeznanie roczne 2017 na druku PIT-36 musi trafić do urzędu skarbowego do 2 maja 2018 r.

Z nieco inną sytuacją mamy do czynienia w momencie, gdy podatnik chce opodatkować najem prywatny ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W tym przypadku fiskus musi zostać poinformowany o wyborze tego sposobu opodatkowania. Podatnik musi złożyć stosowne oświadczenie w miesiącu następującym po miesiącu, w którym uzyskał pierwszy przychód z najmu prywatnego (nie później niż 20 dnia). Jeżeli oświadczenie nie zostanie dostarczone do urzędu w powyższym terminie, podatnik będzie zmuszony do opodatkowania przychodów z najmu wg skali podatkowej. Tak samo jak w przypadku podatku progresywnego, osoby opłacające ryczałt są zobowiązane do odprowadzania comiesięcznych lub cokwartalnych składek podatkowych. Rozliczenie PIT 2017 trzeba złożyć na formularzu PIT-28. Deklaracja podatkowa powinna zostać dostarczona do urzędu skarbowego nie później niż 1 lutego 2018 r.

Niezależnie od tego czy rozliczamy przychody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy jako osoby prywatne, możemy złożyć roczne zeznanie podatkowe w formie elektronicznej. Żeby ułatwić sobie zadanie, do wypełnienia wszystkich niezbędnych formularzy, możemy wykorzystać program PIT 2017, który można pobrać z internetu zupełnie za darmo. Zaletą rozliczania uzyskanych przychodów przy pomocy aplikacji komputerowej jest znaczne skrócenie czasu, jaki trzeba poświęcić na obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego. W związku z tym, że program do pitów 2017 większość obliczeń wykona samodzielnie, znacznie zmniejszy się ryzyko wystąpienia błędów obliczeniowych, a tym samym wzrosną szanse, że nie będziemy musieli składać korekty.

 

Więcej wzorów oraz instrukcji dotyczących różnych sytuacji związanych z rozliczaniem podatków znajdziecie Państwo w serwisie PIT 37 wzór. Zapraszamy do częstych odwiedzin serwisu.

© 2018 formularzpit37.pl