Czy dochody z wynajmu mieszkania trzeba uwzględnić w PIT 37 za 2017?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z najmu lokali na cele użytkowe lub mieszkaniowe podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w PIT 2017. Sposób opodatkowania przychodów uzyskanych z najmu jest zależny od tego, czy są one rozliczane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy prywatnie (przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej).

Podatnicy rozliczający najem prywatny mogą opłacać podatek dochodowy w formie:

  • podatku progresywnego (wg skali 18 i 32%),

  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Aby skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu trzeba do 20 stycznia złożyć w urzędzie skarbowym informację o wyborze tego sposobu naliczania podatku dochodowego. Podatnik, który w 2017 r. opłacał ryczałt od przychodów z najmu, nie musi ponownie składać oświadczenia. W momencie, gdy osiąganie przychodów z najmu rozpoczęło się w trakcie roku podatkowego, podatnik ma czas na wybranie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskany został pierwszy przychód. Stawka ryczałtu, którą są obciążone przychody z najmu wynosi 8,5%. Trzeba pamiętać, że ryczałt jest naliczany bezpośrednio od przychodu, zatem wypełniając zeznanie roczne za 2017 r. nie można odliczyć poniesionych kosztów. Deklarację podatkową trzeba złożyć w urzędzie skarbowym na formularzu PIT-28. Ostateczny termin rozliczenia się z fiskusem upływa w tym przypadku 2 lutego 2017 r. Jeżeli podatnik osiąga inne dochody, opodatkowane na zasadach ogólnych, opłacanie ryczałtu od najmu prywatnego nie wyklucza możliwości rozliczenia się wraz z małżonkiem.

Nie da się ukryć, że opodatkowanie najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest dużo korzystniejsze, niż opłacanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych (stawka wynosi 8,5% a nie 18%). Trzeba pamiętać, że podatnik, który nie złoży do 20 stycznia oświadczenia o wyborze ryczałtu, będzie zmuszony do opłacania podatku progresywnego. Przychody z najmu opodatkowane wg skali trzeba wykazać w formularzu PIT-36. Podstawę do naliczenia podatku stanowi dochód, zatem uzyskany przychód można umniejszyć o poniesione koszty. Deklaracja PIT 2017 powinna został złożona w urzędzie do 30 kwietnia 2017 r.

Przedsiębiorcy, którzy wliczają przychody z najmu do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, mają do wyboru opodatkowanie w formie:

  • podatku progresywnego,

  • podatku liniowego.

Możliwość opodatkowania najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przysługuje tylko tym osobom, które wynajmują nieruchomość prywatnie, a nie w ramach działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z podatku liniowego, którego stawka wynosi obecnie 19%. Oświadczenie o wyborze tego sposobu naliczania podatku dochodowego trzeba złożyć w urzędzie do 20 stycznia. Podatnik, który w 2017 r. opłacał podatek liniowy, nie musi ponownie składać oświadczenia. Wybór opodatkowania w formie podatku liniowego jest możliwy także w trakcie roku, jednak tylko wtedy, gdy podatnik dopiero rozpoczyna prowadzenie działalności. W tym przypadku oświadczenie trzeba złożyć nie później niż w dniu, w którym osiągnięty został pierwszy przychód.

Osoby, które nie zdecydują się na podatek liniowy lub spóźnią się ze złożeniem oświadczenia w urzędzie skarbowym, będą zmuszone do opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku rozliczenie pit 2017 trzeba dostarczyć do urzędu do 30 kwietnia 2017 r. Deklarację można złożyć zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Osoby chcące skorzystać z interaktywnych formularzy PIT mogą wypełnić je w pit 2017 program.

© 2018 formularzpit37.pl