PITY 2017 - rozliczenie osoby bezrobotnej

Nie wszystkie osoby bezrobotne zdają sobie sprawę, że otrzymywanie zasiłku, wypłacanego przez powiatowy urząd pracy, nakłada na nie określone obowiązki podatkowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasiłek dla bezrobotnych stanowi przychód z innych źródeł, dlatego osoba, która go pobiera musi złożyć w urzędzie skarbowym rozliczenie PIT za 2017 rok.

Zasiłki dla bezrobotnych podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli zgodnie ze skalą, która została przedstawiona poniżej:

wysokość dochodu do opodatkowania

stawka podatku

do 85 528 zł

18% minus 556,02 zł

(556,02 zł jest kwotą, która wynika z istnienia kwoty wolnej od podatku – 3 091 zł)

ponad 85 528 zł

14 839,02 zł plus 32% od nadwyżki ponad 85 528 zł

Omawiane świadczenia są wypłacane przez powiatowy urząd pracy, który pełni funkcję płatnika. PUP jest odpowiedzialny za opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Podatnik powinien wypełnić zeznanie PIT 2017 na formularzu PIT-37, chyba że ma obowiązek doliczenia dochodów uzyskanych przez niepełnoletnie dziecko lub rozlicza straty z lat ubiegłych. W takiej sytuacji konieczne będzie wypełnienie formularza PIT-36.

Na górze strony można pobrać interaktywny pdf PIT-37, który umożliwi łatwe rozliczenie z Urzędem Skarbowym. Wystarczy kliknąć w grafikę (Pobierz Program). Do pobrania za darmo.

Do 2 marca 2018 r. podatnik powinien otrzymać od płatnika druk PIT-11, w którym zawarte są informacje o dochodach i o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Na podstawie tego formularza należy swoją deklarację roczną. Aby nie popełnić błędów i poprawnie obliczyć wysokość zobowiązania podatkowego, warto wykorzystać do uzupełnienia zeznania wspomniany powyżej bezpłatny program do pitów 2017. Jest to doskonała aplikacja komputerowa, która umożliwia szybkie i bezproblemowe rozliczenie się z fiskusem bez konieczności wychodzenia z domu.

Więcej artykułów znajdziecie Państwo w portalu PIT-37 interaktywny. Zapraszamy!

© 2018 formularzpit37.pl