Odliczenie ulg prorodzinnej w przypadku rozwodu lub separacji - PITY 2017

Ulga prorodzinna jest uznawana za najważniejszą z ulg podatkowych ze względu na jej duży wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego. Wynika to z tego, że w przeciwieństwie do większości ulg, ulga na dzieci jest odliczana bezpośrednio od podatku.

Prawo do odliczenia ulgi w deklaracji dot. PITY za 2017 r. przysługuje osobom, które w trakcie 2017 r. wychowywały dzieci:

  • poniżej 18 roku życia (pod warunkiem, że nie wstąpiły one w związek małżeński),

  • między 18 a 25 rokiem życia, które kontynuowały edukację (pod warunkiem, że ich roczny dochód opodatkowany na zasadach ogólnych i/lub dochód z kapitałów pieniężnych nie przekroczył kwoty 3 091 zł),

  • otrzymujące rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny (wiek dziecka nie jest w tym przypadku brany pod uwagę).

Od zeszłego roku o prawie do ulgi w przypadku pierwszego dziecka decydują dochody podatnika oraz jego stan cywilny. Przy kolejnych dzieciach, które spełniają jeden z wymienionych powyżej warunków, kryteria te nie są brane pod uwagę.

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać tylko te osoby, które opłacają podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych (wg skali 18 i 32%) i rozliczają się z urzędem skarbowym na formularzu PIT-36 lub druku PIT 37. Odliczenie ulgi na dzieci w deklaracji podatkowej wymaga od podatnika wypełnienia załącznika PIT/O, który powinien zostać złożony raz z zeznaniem rocznym PIT. Brak załącznika będzie skutkował koniecznością złożenia korekty.

Podatnicy bardzo często mają wątpliwości jak należy odliczyć ulgę prorodzinną w przypadku separacji lub rozwodu. Przyjrzyjmy się bliżej obu tym sytuacjom.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, które regulują korzystanie z ulgi na dzieci, istotny jest fakt sprawowania władzy rodzicielskiej, a nie tylko jej posiadanie. Zatem rodzic może skorzystać z ulgi wypełniając zeznanie podatkowe PITY 2017 tylko wtedy, gdy zajmował się wychowywaniem dziecka. W przypadku separacji faktycznej rodzice dziecka mogą zadecydować w jaki sposób dokonają podziału ulgi, mogą odliczyć ją w częściach równych lub w innych dowolnych proporcjach. Gdy porozumienie nie jest możliwe, sytuacja staje się trochę bardziej skomplikowana. W momencie, gdy każdy z rodziców posiada władzę rodzicielską, ale tylko jeden z nich łoży na dziecko i zajmuje się jego wychowaniem, ulga powinna zostać uwzględniona tylko przez podatnika, który wychowuje dziecko. Jeżeli występuje konflikt między stronami, konieczne może okazać się przedstawienie dowodów potwierdzających stanowisko osoby, która ma prawo do odliczenia ulgi w pełnej wysokości.

W przypadku separacji prawnej, która jest orzekana przez sąd, a także w przypadku rozwodu, ulga prorodzinna powinna być rozliczana w formularzu PIT-36 i druku PIT-37  zgodnie z postanowieniem sądu. Podatnik ma prawo do odliczenia ulgi za każdy miesiąc, w którym zajmował się wychowywaniem dziecka. Miesięczna stawka jest równa 1/12 całkowitej kwoty ulgi, przysługującej za cały rok podatkowy.

Trzeba pamiętać, że separacja lub rozwód nie sprawiają, że każdy z rodziców może odliczyć ulgę w pełnej wysokości. Mimo rozpadu małżeństwa ulga musi nadal być dzielona, tak samo jak miało to miejsce, gdy podatnicy byli małżonkami.

Na koniec warto wspomnieć, że separacja faktyczna nie wyklucza możliwości złożenia wspólnej deklaracji podatkowej. Zatem podatnicy nadal mogą skorzystać z preferencyjnego sposobu naliczania podatku dochodowego i tym samym odliczyć ulgę na dzieci wspólnie. Do wypełnienia formularza podatkowego można wykorzystać program do pitów 2017, (interaktywny pit-37 w pdf) który znacznie ułatwi obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego oraz umożliwi złożenie deklaracji w formie elektronicznej.

 

Wzory, instrukcje, formularze PIT 37 i wszystko o zeznaniach podatkowych i rozliczaniu pitów za 2017 - na stronie PIT-37 formularz. Zapraszamy do śledzenia!

© 2018 formularzpit37.pl