Ulga prorodzinna wyższa od należnego podatku – jak wypełnić rozliczenie PIT 2017?

Ulga prorodzinna przysługuje podatnikom wychowującym dzieci, którzy opłacają podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych i rozliczają się z urzędem skarbowym na formularzu pit 36 lub pit 37. W przypadku pierwszego dziecka możliwość skorzystania z ulgi jest zależna od stanu cywilnego podatnika oraz wysokości rocznego dochodu.

Podczas wypełniania deklaracji rocznej za 2017 r. podatnicy, którzy nie mogli skorzystać w ulgi prorodzinnej w pełnym wymiarze, będą mieli prawo do otrzymania zwrotu niewykorzystanej kwoty. Aby urząd skarbowy wypłacił zwrot, konieczne będzie dołączenie do deklaracji nowego załącznika PIT/UZ. Złożenie PIT/UZ nie zwalnia podatnika z obowiązku wypełnienia PIT/O. Zatem wraz z odpowiednim formularzem podatkowym trzeba będzie dostarczyć do urzędu aż dwa załączniki. Do ich poprawnego wypełnienia można wykorzystać program do pitów 2017, który można pobrać z Internetu zupełnie za darmo. Zaletą programu jest możliwość wysłania wszystkich wypełnionych formularzy w formie e-deklaracji.

 

Przykład:

Małżonkowie posiadający jedno niepełnoletnie dziecko wypełniają wspólną deklarację podatkową. Ich łączny dochód nie przekroczył kwoty 112 000 zł, zatem przysługuje im prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej w wysokości 1 112,04 zł. Wysokość zobowiązania podatkowego każdego z małżonków wynosi 521,56 zł.

 

Łączny podatek, jaki muszą opłacić małżonkowie wynosi: 521,56 zł x 2 = 1 043,12 zł

Jak możemy zauważyć kwota zobowiązania podatkowego jest niższa od kwoty ulgi na dziecko:

1 043,12 zł – 1 112,04 zł = - 68,92 zł

Zatem małżonkowie nie będą mogli wykorzystać 68,92 zł przysługującej im ulgi.

W takiej sytuacji, po dostarczeniu do urzędu skarbowego deklaracji PIT za 2017 rok wraz z załącznikiem PIT/UZ i PIT/O, podatnicy otrzymają zwrot w wysokości 68,92 zł.

© 2018 formularzpit37.pl