Utrata prawa do ulgi prorodzinnej a rozliczenie PIT 2017

Na początku kilka słów o uldze prorodzinnej. Ulga ta jest odliczana bezpośrednio od podatku, w przeciwieństwie do większości pozostałych ulg podatkowych, które są odliczane od dochodu czy przychodu. Z odliczenia ulgi prorodzinnej mogą skorzystać tylko ci podatnicy, którzy opłacają podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych i rozliczają osiągnięte przychody na druku PIT-36 lub druku PIT 37. Wysokość ulgi prorodzinnej jest zależna od liczby posiadanych dzieci przez podatnika, a także od tego, czy ów podatnik posiadał prawo do ulgi prorodzinnej przez cały rok podatkowy bądź też tylko przez jego część.

Wypełniając formularz PIT za 2017 można dokonać odliczenia ulgi prorodzinnej pod warunkiem, że w 2017 r. wychowywało się dziecko, które:

 • nie ukończyło 18 roku życia,

 • miało między 18 a 25 lat i uczyło się na uczelni wyższej,

 • otrzymywało rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny (bez względu na wiek).

Dodatkowo w przypadku pierwszego dziecka brany jest także pod uwagę:

 • stan cywilny podatnika,

 • roczny dochód.

W przypadku jednego dziecka z ulgi nie będą mogły skorzystać osoby:

 • niebędące w związku małżeńskim, których roczny dochód przekroczył 56 000 zł,

 • będące w związku małżeńskim, których łączny dochód przekroczył 112 000 zł.

Ulga na dzieci jest rozliczana w trybie miesięcznym. Jeżeli podatnik utraci prawo do ulgi w trakcie roku podatkowego, będzie mógł umniejszyć podatek pit 2017 o kwotę równą iloczynowi stawki miesięcznej i liczby miesięcy, w których przysługiwała mu ulga.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnik traci prawo do ulgi prorodzinnej w momencie, gdy:

 1. dziecko stanie się pełnoletnie i nie kontynuuje nauki,

 2. dziecko, które kontynuuje edukację ukończy 25 lat,

 3. dziecko wstąpi w związek małżeński (wiek dziecka nie ma w tym przypadku znaczenia),

 4. dziecko zostanie umieszczone w placówce, która gwarantuje mu całodobowe utrzymanie,

 5. zostały mu odebrane prawa rodzicielskie,

 6. przestał być opiekunem prawnym dziecka.

W pierwszym i drugim przypadku ulgę można odliczyć z uwzględnieniem miesiąca, w którym dziecko ukończyło 18 lub 25 lat. W trzecim i czwartym wypadku kwotę ulgi ustala się uwzględniając miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym dziecko zawarło związek małżeński lub zostało umieszczone w placówce. W piątym i szóstym przypadku wysokość ulgi jest zależna od tego, czy w miesiącu, w którym wystąpiło zdarzenie został ustalony nowy opiekun prawny lub rodzina zastępcza. Jeżeli tak – ulgę odlicza się tylko do miesiąca poprzedzającego ten miesiąc, a jeżeli nie – można uwzględnić także kwotę przysługującą w miesiącu, w którym podatnik utracił prawa rodzicielskie lub przestał być opiekunem prawnym dziecka.

Osoby korzystające z ulgi na dzieci muszą pamiętać o dołączeniu do deklaracji rocznej PITY 2017 załącznika PIT/O. Jeżeli nie zostanie on złożony wraz z zeznaniem, konieczne będzie dokonanie korekty. Warto mieć także na uwadze, że w związku z wprowadzonymi zmianami, podatnicy, którzy w związku z niskim dochodem nie byli w stanie odliczyć ulgi prorodzinnej w pełnym wymiarze, mogą otrzymać zwrot niewykorzystanej kwoty. W takiej sytuacji, poza załącznikiem PIT/O, konieczne jest dołączenie do rozliczenia załącznika PIT/UZ.

Zarówno jeden jak i drugi załącznik, a także właściwy formularz podatkowy można w prosty sposób wypełnić w PITY 2017 - formularz interaktywny. Jest on do pobrania za darmo z naszej strony. Rozliczycie za jego pomocą popularny PIT 37. Niewątpliwą zaletą programu jest także możliwość bezpiecznego przesłania uzupełnionego zeznania do urzędu skarbowego za pośrednictwem sieci internetowej. Rozliczenie się z fiskusem za pomocą interaktywnego druku pdf jest bardzo wygodne i zdecydowanie mniej czasochłonne niż wypełnianie papierowych formularzy podatkowych.

Zachęcamy do zapoznania się z formularzem, instrukcją i wzorem PIT 37 i innymi drukami.

Informacje dotyczące rozliczeń są publikowane zaś w portalu PIT-37 druk. Zachęcamy do śledzenia i czytania treści.

© 2018 formularzpit37.pl