PITY 2017: Korzyści podatkowe z wpłacania składek na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Podatnicy podczas rozliczania się z urzędem skarbowym mają możliwość skorzystania z wielu różnych ulg podatkowych. Najnowszym rodzajem ulgi (PITY 2017 )jest tzw. ulga na IKZE. Skorzystać z niej mogą tylko ci podatnicy, którzy zdecydowali się na otworzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego i w trakcie roku podatkowego opłacali należne składki. Ponieważ IKZE zaliczane jest do III filaru systemu ubezpieczeń społecznych, jego posiadanie jest dobrowolne.

W ramach ulgi na IKZE możliwe jest odliczenie od podstawy opodatkowania składek, które zostały wpłacone przez podatnika na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Poprzez zmniejszenie podstawy, od której naliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych, zmniejsza się również wysokość należnego podatku, który wykaże nasze rozliczenie roczne za 2017. Odliczenia można dokonać w formularzach PIT-36, PIT-36L, PIT-37 oraz PIT-38. Niestety nie jest możliwe uwzględnienie ulgi w przypadku formularzy PIT-38 i PIT-39.

Wysokość wpłat, jakie są przekazywane przez podatnika na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, jest limitowana. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnik może wpłacić na IKZE maksymalnie 4% indywidualnej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne z roku poprzedniego, przy czym nie może to być więcej niż 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (również za rok poprzedni).

Maksymalna wysokość odliczenia, którego można dokonać w ramach ulgi na IKZE, wynosi obecnie 4231,20 zł. W celu poprawnego uwzględnienia ulg podatkowych w zeznaniu rocznym, warto skorzystać z doskonałego narzędzia komputerowego, jakim jest interaktywny formularz PITY 2017. Dzięki tej darmowej aplikacji do wypełniania PITów w prosty i szybki sposób uzupełnimy wszystkie niezbędne formularze podatkowe i załączniki, a także prześlemy je do właściwego urzędu skarbowego.

 

Zalecamy pobranie wzoru PIT 37 i innych druków PIT-ów z naszej strony.

Zachęcamy także do śledzenia informacji o rozliczaniu się z urzędem skarbowym, które publikowane są na stronie PIT 37. Jest to serwis poświęcony pitom w 2017 roku.

© 2018 formularzpit37.pl