Zawarcie związku małżeńskiego w 2017 r. a wspólne rozliczenie dochodów

 

Osoby będące w związku małżeńskim mogą złożyć wspólne rozliczenie roczne 2017. Trzeba jednak pamiętać, że wypełnienie łącznej deklaracji podatkowej jest możliwe tylko po spełnieniu warunków, które zostały określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W niektórych przypadkach wspólne opodatkowanie osiągniętych dochodów może przynieść podatnikom korzyści w postaci obniżenia wysokości podatku, jak trzeba odprowadzić na konto urzędu skarbowego. W optymalnej sytuacji zobowiązanie podatkowe można obniżyć aż o 12 529,94 zł.

Zeznanie pit za 2017 rok na preferencyjnych zasadach mogą wypełnić tylko te osoby, które opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych, czyli zgodnie z obowiązującą skalą podatkową – 18 i 32%. W przypadku korzystania z podatku liniowego lub z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wspólne wypełnienie deklaracji rocznej nie będzie możliwe.

Kolejnym z warunków, jaki musi zostać spełniony, aby mieć możliwość wypełnienia wspólnego formularza podatkowego, jest przebywanie w związku małżeńskim przez cały rok, którego dotyczy składana deklaracja. Oznacza to, że podatnicy, którzy wstąpili w związek małżeński w 2017 r. nie będą mogli rozliczyć się na jednym druku, niezależnie od tego kiedy w 2017 r. doszło do zawarcia związku. Wynika to z tego, że do łącznego opodatkowania dochodów nie upoważnia prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego lub pozostawanie w związku nieformalnym przed ślubem.

Jeżeli mamy możliwość wypełnienia deklaracji podatkowej wspólne z małżonkiem, możemy wysłać ją do urzędu skarbowego w formie elektronicznej. W tym celu powinniśmy pobrać z Internetu i zainstalować na komputerze program do PIT 2017, który nie tylko umożliwi nam przesłanie zeznania za pośrednictwem sieci internetowej, ale również przeprowadzi nas przez cały proces wypełniania niezbędnych formularzy podatkowych i załączników.  

© 2018 formularzpit37.pl